הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/01/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.1.2024

שם הספק: 

כדורי תעשיות מתקדמות בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

אספקת לוחות מחיקים עבור המחלקה למדעי המחשב

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם כדורי תעשיות מתקדמות בע"מ, לאספקת לוחות מחיקים עבור המחלקה למדעי המחשב, מטעמי אחידות המוצר והשירות, חסכון ויעילות ברכישה מרוכזת (יתרון לגודל), הערכות הספק לכך, היכרותו את צרכי האוניברסיטה ובשים לב גם לטיבו הגבוה של הפריט המסופק. 

2. היקף ההתקשרות: עד לא יאוחר מיום 30.6.2024 ועד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/01/2024

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.1.2024

שם הספק:

תומקס טכנולוגיות בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי סריקת מחברות בחינה Tomascan, בדיקה דיגיטלית של מחברות סרוקות Tomagrade, בחינות מקוונות מרחוק ETEST, ושירותים נלווים (סריקת מסמכי סיום תואר, ותמיכה טכנית מול מרצים), כמכלול אינטגרטיבי.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים, עד ליום 31.12.2025, ובסכום התקשרות שנתי של 2,000,000 ש"ח כולל מע"מ בשיעור 17%. ככל שישתנה שיעור המע"מ, ישתנה הסכום בהתאם כמובן (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי).  

סכום הפטור, לו יאושר, טעון אישור ועדת הפטור. 

מצורפת בזה חוות דעת ראשת אגף מינהל ודיקן הסטודנטים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 23.1.2024 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 1.2024) 09/01/2024

9.1.2024, גלובל פתרונות, ש. בן עמי, ונגריית ש.ל. שדה: מימוש זכות ברירה בהסכם לביצוע עבודות בתחום ריהוט משרדי - נגרות, לתקופה של 24 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 9.1.26.

9.1.2024, מגלקום ונקסטקום: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי אספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת, לתקופה נוספת של 24 חודשים נוספים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 1.2.2026.   

17.1.2024, זיפקום תקשורת בע"מ; תים נטקום בע"מ; דורקום מחשבים בע"מ; מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ; נס מטח בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת ציוד מחשוב, בתנאים זהים, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 15.2.2025.  

17.1.2024, סופרבוס הסעים ותיור בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי הסעות לקמפוס אוניברסיטת בר אילן ברמת גן, לתקופה של 6 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 11.8.2024.

28.1.2024, סטודיו פרי-רון פרי (פרי מעצב רעיונות), סטודיו ליניקה (לינוי גל-גודווין), צוות אי אר דיזיין בע"מ, ו-עדי רמות: מימוש זכות הברירה עם כ"א מנותני השירותים הנ"ל בהסכם לעיצוב גרפי לאוניברסיטת בר אילן, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 4.12.2024.

6.2.2024, צילומעתיק: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירות מכונות צילום לאנשי סגל, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת 6 חודשים באופן ההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.7.2024.

6.2.2024, זירוקס: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי מכונת צילום לשימוש מדור בחינות, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, היינו עד ליום 31.1.2025. 

11.2.2024, מור הנדסה ותפעול מוסדות ונכסים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי ניהול, שיווק אירועים ותפעול מרכז וואהל, בשינוי תנאים (שאף הם אושרו), לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31/12/2024.   

22.2.2024, קרולינה בירנבאום: מימוש זכות ברירה בהתקשרות לגיוס משאבים באמריקה הדרומית, וזאת לתקופה נוספת בת שנה, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.4.2025.   

28.2.2024, אופיר טורס ודיזנהויז: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי נסיעות: תיירות חוץ ופנים, וזאת לתקופה נוספת בת שנה, בתנאים זהים, כך שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 15.3.2025.

12.3.2024, יוניק תעשיות תוכנה בע"מ: מימוש חלקי של זכות הברירה בהסכם לסליקה פנסיונית לאוניברסיטה, וזאת לתקופה נוספת בת כשלושה חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.6.2024 (היינו, עד משכורת מאי 2024 כולל). 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/01/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.1.2024

שם הספק: 

פרוג'קט סירקל בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך שירותי התקנה ותמיכה בתשתית Kubernetes כנדבך תשתיתי להתקנת run.ai, שירותי תמיכה MLOPS ותחזוקה חודשית לקוברנטיס לפרויקט Run.ai.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם פרוג'קט סירקל בע"מ, לאספקת שירותי התקנה ותמיכה בתשתית Kubernetes כנדבך תשתיתי להתקנת run.ai, שירותי תמיכה MLOPS ותחזוקה חודשית לקוברנטיס לפרויקט Run.ai.  זאת, מטעמי שביעות רצון גבוהה של המכון למדעי הנתונים ומקבלי השירות משירותי הספק, מקצועיות גבוהה של הספק, חסכון ויעילות ברציפות השירות בהתבסס על היכרות הספק עם האוניברסיטה, המכון למדעי הנתונים וצרכני השירות, שירותיות גבוהה, ויכולתו להמשיך את מתן השירותים ברציפות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/01/2024

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.1.2024

שם הספק:

איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת) 

נושא ההתקשרות:

להמשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').

היקף/תקופת ההתקשרות:

סך נוסף ומשלים של 500,000 ש"ח כולל מע"מ; עד ליום 31.12.2024.

מצורפת בזה חוות דעת סמנכ"ל תקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 25.1.2024 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 09/01/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

9.1.2024

שם הספק:   

מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ (מקבוצת מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות בע"מ)

מהות ההתקשרות:  

שירותי מחשוב בתחומי טכנולוגיות המידע - פיילוט והקמת תשתית לבדיקות תוכנה אוטומטיות ופיתוח בדיקות אוטומטיות. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה שהוארכה על ידי החשכ"ל - עד ליום 31.12.2025. סכום הפטור: עד 200 אש"ח לשנה כולל מע"מ בשיעור 17% (סה"כ מסגרת של עד 400 אש"ח לתקופה).

החלטת הועדה:

לאור הודעת החשכ"ל על הארכת התקשרותו עם מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ - ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ, ששמה צויין במפורש כחברה בקבוצת מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות בע"מ, שהוכרזה כאחת הזוכות במכרז חשכ"ל לאספקת שירותי מחשוב בתחומי טכנולוגיות המידע למשרדי הממשלה בין היתר באשכולות מערכות מידע ו-טכנולוגיה ותשתיות, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לצורך פיילוט והקמת תשתית לבדיקות תוכנה אוטומטיות ופיתוח של 25 בדיקות למערכת אינבר. סיווג הפטור נעשה עד ליום 31.12.2025 שנכלל בגדר הארכת התוקף שאושרה על ידי חשכ"ל, בתנאים זהים. סכום הפטור: עד 200,000 ש"ח לשנה, כולל מע"מ בשיעור 17% (סה"כ מסגרת של עד 400 אש"ח כולל מע"מ לתקופה).  

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 09/01/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

9.1.2024

שם הספק:   

נס א.ט. בע"מ

מהות ההתקשרות:  

רכישה והטמעה של מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבת עבודה רוחבית (ECM "דוקומנטום").

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה שאושרה על ידי החשכ"ל - עד ליום 31.12.2024.סכום כמפורט בהחלטה.

החלטת הועדה:

לאור הודעת החשכ"ל על הארכת התקשרותו עם נס א.ט. בע"מ - ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם נס א.ט. בע"מ, כזוכה במכרז חשכ"ל לרכישה והטמעה של מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבת עבודה רוחבית (ECM "דוקומנטום") בהלימה לתקופת התקשרות חשכ"ל עם החברה: עד 31.12.2024 כולל, בתנאים זהים. החלטה זו מהווה מימוש של זכות הברירה בהחלטת ועדת המכרזים מחודש ינואר 2023 בעניין זה. סכום הפטור לשנת 2024 (ללא שינוי): עד סך 500,000 ש"ח בתוספת מע"מ. סכום הפטור המצרפי (ינואר 2023 וינואר 2024) אינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(12) 09/01/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המוסד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת לפי תקנה 3(12) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.1.2024. (אישור ועדת הפטור - 21.1.2024. אישור ועדת הקבע - 30.1.2024)

שם נותן השירותים:

מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר.

מהות ההתקשרות:

חידוש הסכם השכירות עם מינהל הדיור הממשלתי, ביחס למגרש 52 (בו ממוקמת הפקולטה לרפואה בצפת(

החלטה:

לאחר שעיינה בפניית מנכ"ל האוניברסיטה ומשנה לנשיא, ובאישור סמנכ"ל כספים, בנוסח ההסכם המתגבש ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 9.1.2024, וגם שמעה הסברים משלימים במעמד הדיון – מחליטה ועדת הפטור כדלקמן:

ועדת הפטור מאשרת, כפי סמכותה בתקנה 17(ג), את סיווג הפטור שניתן להתקשרות בהסכם השכירות עם מינהל הדיור הממשלתי להמשך הרשאת השימוש של האוניברסיטה במגרש 52, בו פועלת הפקולטה לרפואה בצפת, לתקופה בת 10 שנים נוספות, לפי תקנה 3(12) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. אישור ועדת הפטור ניתן למסגרת התקשרות של עד 10 שנים כאמור, ובסכום התקשרות כולל לתקופה של 12 מיליון ₪, בתוספת מע"מ בשיעור 17% והפרשי הצמדה המחושבים מדי חודש בחודשו למדד דצמבר 2022. ועדת הפטור רשמה בפניה כי החלטת ועדת המכרזים הסתמכה בין היתר על  אישורו של סמנכ"ל לכספים כי ההיבט הכספי לכיסוי דמי השכירות  נבדק ביסודיות ונמצא שיש כיסוי תקציבי ומימוני למלוא סכום ההתקשרות ועל אישורו של ראש מחלקת תקציבים כנ"ל, כמפורט בפרוטוקול הדיון של ועדת המכרזים.

גם ועדת הפטור סבורה כי יש להביא בקשה זו גם לאישור ועדת הקבע, ומתנה את תוקף החלטתה הנ"ל באישורה של ועדת הקבע בנוסף.

----

ועדת הקבע החליטה ביום 30.1.2024 לאמץ את החלטת ועדת הפטור וועדת המכרזים העליונה ואישרה את חידוש הסכם השכירות עם מינהל הדיור הממשלתי ביחס למבנה הפקולטה לרפואה בצפת (חלקה 52) לתקופה ובסכום הנ"ל, בין היתר על סמך אישורו של סמנכ"ל לכספים ועל אישורו של ראש מחלקת תקציבים כי ההיבט הכספי לכיסוי דמי השכירות נבדק ביסודיות ונמצא שיש כיסוי תקציבי ומימוני למלוא סכום ההתקשרות. ועדת הקבע הסמיכה את הנהלת האוניברסיטה לעשות את כל הפעולות הדרושות לשם חידוש הסכם שכירות זה.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/01/2024

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2024

שם הספק:

סיסבנייד בע"מ 

נושא ההתקשרות:

המשך הרשאת שימוש, התאמות ותחזוקה של מערכת מחשוב מבוססת MOODLE לניהול משובי הערכה שנותנים הסטודנטים לרפואה ולתארים מתקדמים למרצים ולרופאים שמלמדים, בהלימה לתכניות הלימודים ולצרכי החינוך הרפואי בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה בצפת. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה"ל תשפ"ד ותשפ"ה, ועד לא יאוחר מיום 31.12.2025 (לפי המאוחר). סכום ההתקשרות המצרפי לתקופה: עד 350 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי).  

סכום הפטור, לו יאושר, אינו טעון אישור ועדת הפטור. 

מצורפת בזה חוות דעת ראש מינהל הפקולטה לרפואה בצפת.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 18.1.2024 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/01/2024

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2024

שם הספק:

טראסטקונט בע"מ 

נושא ההתקשרות:

המשך אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עבור פרוייקט השו"ת.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים עד ליום 31.12.2025. סכום ההתקשרות השנתי הוא כ- 220 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי).

סכום הפטור, לו יאושר, אינו טעון אישור ועדת הפטור. 

מצורפת בזה חוות דעת ראש פרוייקט השו"ת.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 18.1.2024 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות