מדור רכש חו"ל - יבוא

מטרת המדור היא לתת לקהל המשתמשים ברכש חו"ל באוניברסיטה שירות יעיל, מהיר, אמין, אדיב ומקצועי, לאפשר הפקת הזמנות בזמן הקצר ביותר, בעלות הנמוכה ביותר, לאפשר קבלת מידע ומעקב סטטוס הזמנה על ידי החוקר בכל עת ועדכון של עלויות ההזמנה בזמן אמת.

מדור רכש חו"ל וייבוא באוניברסיטת בר אילן עוסק בתחומים הבאים:

  • מתן ייעוץ לחוקרי ועובדי האוניברסיטה בנושאי רכש חו"ל, ייבוא וחוקיות ייבוא, (רשיונות ייבוא, מיסוי ואישורים מיוחדים).
  • רכש תשומות מכל סוג עבור אגפי האוניברסיטה השונים, מחלקות, חוקרים, עובדי מעבדה וכל מי שמוסמך לבצע רכש. כל זאת תוך ביצוע משא ומתן עם ספקים וסוכנים בארץ לגבי תנאי ההזמנה, תשלום, הובלה וכיו"ב.
  • ביצוע ייבוא של הרכש שבוצע על ידי מדור ייבוא בהתאם לניתוב שנקבע.
  • טיפול במשלוחים אשר נשלחו לחוקרים על ידי עמיתים בחו"ל ללא תיאום מוקדם.
  • ביצוע שחרור מכס של המשלוחים.
  • תיאום הובלה לאוניברסיטה של הציוד המיובא.
  • ביצוע תשלום לספקים בהתאם לתנאי ההזמנות.
  • ביצוע משלוחי יצוא לחו"ל של: דוגמאות מחקר על ידי החוקרים, משלוחים רגילים או בקרח יבש,   ציוד המוחזר לחו"ל עקב ליקויים או לצורך תיקון.
  • קשר עם הרשויות הנוגעות בנושאי ייבוא, מכס, מכון התקנים, משרד הבריאות, משרד הרוקחות כיו"ב כנדרש.

 

מדור רכש חו"ל וייבוא 03-534-9000 פקס – 03-5351521
שי שובל – ראש מדור 03-738-4335 shy.shuval@mail.biu.ac.il
אליהו רחל 03-738-4318 rachel.elyahu@mail.biu.ac.il
הרוש-רחמני 03-531-4375 hagit.harush@mail.biu.ac.il
זונטג אביטל 03-738-4568 avital.sontag@mail.biu.ac.il
פז-הרשקו ענבל 03-531-8565 inbal.hershko@mail.biu.ac.il