יחידת המכרזים

יחידת המכרזים אחראית על הכנת התשתית לביצוע ההתקשרות עם ספקי טובין ושירותים עבור האוניברסיטה.

היחידה פועלת מול ובשיתוף מחלקות ואגפי האוניברסיטה, מלווה אותם בתהליך הכנת המכרז ומטפלת בהכנה וחתימה על הסכם ההתקשרות לביצוע הפעילות.

חוק חובת המכרזים באוניברסיטה

האוניברסיטה, כמוסד ציבורי כפופה להוראות חוק חובת המכרזים, הקובע הליך מסודר לביצוע התקשרויות עם ספקים בתחומים שונים, על פי הגדרות מפורטות.

מתוקף היות האוניברסיטה גוף מחקרי, הוגדרו תשומות אוניברסיטה, הנידונות בוועדות פקולטטיביות מיוחדות.

לפרטים נוספים בנושא החלת החוק ניתן לפנות ליחידת המכרזים.

פרטי התקשרות – יחידת מכרזים

שם טלפון / פקס דוא"ל
ג'רמי רגנשטיינר-רמ"ח רכש, מכרזים והתקשרויות
03-531-8717
פקס 077-3643655
ליאורה נתנוב -  ראש תחום מכרזים
(בינוי ושירותים כלליים)
03-531-8552
פקס 077-3643654
דודי שוורץ - ראש תחום מכרזים
(טכנולוגיה ושירותים כלליים)
03-738-4557
פקס 077-3643652
יוסף סולומון - ראש תחום מכרזים (ועדת מכרזים וסיווגי פטור)

03-738-4323
פקס 077-3643653

Yosef.Solomon@biu.ac.il