מוקד בקרה תקציבית ופרוייקטים

עוזר הסמנכ"ל לתקציבים ובקרה מנהל את תקציבי אגף התפעול (תכנון, מעקב והוצאת דוחות), "שותף ומוציא לפועל" של חזון הסמנכ"ל בנושאים שתחת אחריותו, אחראי על ייזום, אפיון והטמעה של פרויקטים בתחום הבקרה ובפרויקטים חוצי אגפים ו/או מחלקות בכלל ובנושא שיפור השירות בפרט.
 
ניהול פרויקטים רב-מחלקתיים בתוך האגף ונציג הסמנכ"ל לפרויקטים חוץ אגפיים
  • ייזום תהליכי שיפור בעבודת היחידות הנותנות שירותים (מכרזי שירותים, עצמה בסלולר).
  • ייזום, אפיון וניהול פרויקטים ממוחשבים לצורכי בקרה (שירות ומערכות).
נציג האוניברסיטה לפניות תלונות עובדי הקבלן
  • בדיקות שכר תקופתיות ע"י בודק שכר, טיפול בתלונות עובדי הקבלן.
  • ריכוז הטיפול בבעיות הנדרשות לסיוע המחלקה המשפטית.
אחריות על ניהול מוקד האחזקה ואחריות משותפת עם רמ"ח בטחון ובטיחות על מרכז הבקרה
מרכז הבקרה הינו מרכז שליטה של האגף בנושא שרותי אחזקה, ביטחון ובטיחות.  תפקיד מרכז הבקרה  לתת מענה  לאירועים בנושא בטחון ובטיחות ולנתב פניות בנושא שירות לטיפול באמצעות הגורמים המקצועיים במחלקות השונות. 
 
שם
תפקיד
טלפון /פקס
דוא"ל
כהן עמיחי
עוזר הסמנכ"ל לתקציבים ובקרה
03-5317998
 
עוזר הסמנכ"ל לתקציבים ובקרה
אוניברסיטת בר-אילן
רחוב אנה ומקס ווב, אוניברסיטת בר אילן, מיקוד 5290002
טלפון   03-5317998
פקס     03-7384087