עוזר הנדסי ומנהל בינוי

מחלקת בינוי ועוזר הנדסי לסמנכ"ל התפעול

              

דוא"ל

תפקיד

טלפון

שם

תמונה

Gadi.buganim@biu.ac.il

רמ"ח בינוי

03-5317980

גדי בוגנים

 

aharon.bouzaglo@biu.ac.il

מנהל פרויקטים

03-5317786

אהרון בוזגלו

 

menachem.goldman@biu.ac.il

אדריכל בינוי

03-5318198

מנחם גולדמן

 

avivit.yedidya@biu.ac.il

מרכזת המחלקה ומנהלת פרויקטים

03-7384550

אביבית ידידיה

 

Tec-Dep.Secretary@biu.ac.il

מזכירת המחלקה

03-5317980

מורן ונטורה

 

 

מהנדס בינוי

03-5317980

טרם אוייש

 

office@cpm.co.il

ניהול ופיקוח פרויקטים

073-2286502

cpm

 

Tec-Dep.Secretary@biu.ac.il

מזכירות

03-5317980

מזכירות המחלקה

 

 

 

מחלקת בינוי ועוזר הנדסי לסמנכ"ל תפעול אחראית על הנושאים הבאים :

 • הקמה וביצוע בניה חדשה, הסבות, התאמות ושיפוצים בקמפוס בר-אילן ברמת גן וקמפוס הפקולטה לרפואה בגליל  (צפת) .
 • ביצוע פרויקטים מערכתיים בקמפוס.
 • ייעוץ הנדסי לסמנכ"ל תפעול בתחומי הנדסה שונים .
 • ניהול הארכיב הטכני של אגף התפעול.

המחלקה מפרסמת בשנה מאות מכרזי תיחור לתחומי המלאכות המגוונות השונות ומבצעת באופן שוטף  כ 30-40  פרויקטים שונים בו זמנית, בשלבים שונים בהיקף כספי מצטבר של  כ120  מיליון ₪ .

בתקופה בה מתבצעת הקמת מבנים חדשים מוכפל ויותר היקף תקציבי הפרויקטים.

יחידות המחלקה:

תכנון אדריכלי ואדריכלות פנים –תכנון פרויקטים של הסבות והתאמות, שיפוצים, קשר עם רשויות ממשלתיות וגופים חיצוניים באמצעות אדריכל הבינוי.

תכנון מבנים חדשים – תכנון מבנים חדשים ומערכותיהם באמצעות משרדי אדריכלים חיצוניים מהנדסים ויועצים חיצוניים.

תכנון מערכות – תכנון מערכות חשמל מיזוג אוויר בטיחות, אקוסטיקה, נגישות בפרויקטים באמצעות מהנדסים יועצים ומתכנני חוץ.

פרויקטים בניהול פנים – ניהול ופיקוח פרויקטים באמצעות עובדי המחלקה.

פרויקטים בניהול חוץ – ניהול ופיקוח על פרויקטים באמצעות משרדי ניהול פרויקטים חיצוניים.

ארכיב טכני – ניהול מאגר התוכניות של אגף תפעול.

מזכירות – מתן שרות טכני ללשכת סמנכ"ל תפעול ויחידות אגף התפעול השונות.

נוהל פתיחת בקשה לביצוע פרויקט – שלבים טרום ביצוע הפרויקט

 1. גורם המבקש תכנון וביצוע פרויקט ישלח הודעת דואר אלקטרוני אל מנהל המחלקה ובו פרוט תמציתי של בקשתו ומהות הפרויקט המבוקש.
 2. נציג הבינוי ייזום קשר עם המבקש לשם קבלת פרוט ממוקד, הבנת הפרוגרמה המבוקשת לשם הכנת אומדן ראשוני משוער לעלות הפרויקט.
 3. המבקש ידאג  להעביר תקציב ראשוני בסך של 3,000-5,000 ₪ תלוי בהיקף הפרויקט כפי שיעריך מנהל הבינוי ואדריכל הבינוי. העברת התקציב תתבצע דרך מערכת הברנט . (ראה קישור הסבר להעברה תקציבית דרך ברנט)
 4. מחלקת בינוי תפעיל את מתכנני האוניברסיטה, תבצע תכנון ראשוני ותגיש למבקש לאישור תקציבי מסמך אומדן עלויות ראשוני.
 5. לאחר האישור כאמור בסעיף 4 לעיל ייפתח סעיף בינוי תקציבי ייעודי לפרויקט המתוכנן לשם כך על המבקש לשלוח אל רמ"ח בינוי פנייה ובה יציין את בקשתו להעביר תקציב מסעיף מקור בציון מספרו והסכום המבוקש להעברה. פנייה זו תועבר באמצעות הבינוי אל אגף כספים לשם פתיחת הסעיף התקציבי וביצוע העברת התקציב כפי שינחה המבקש.
 6. לאחר פתיחת סעיף תקציב הבינוי  הייעודי והעברה בפועל של  התקציב, תחל מלאכת התכנון המפורט, הכנת תכניות ומסמכי המכרז לשם קבלת הצעות מקבלנים.
 7. לאחר אישור ועדת המכרזים יחל שלב ביצוע הפרויקט.

 

הסבר להעברת תקציב דרך הברנט

 

 

מחלקת בינוי ועוזר הנדסי  

אוניברסיטת בר אילן                                                                                                            

רחוב אנה ומקס ווב 5290002                                                                                        

טלפון : 03-5317980                                                                                            

פקס : 03-7384087 דוא"ל :                                                                                                

  tec-dep.secretary@biu.ac.il