רכב עזר תפעולי

שטח האוניברסיטה מוגדר על פי חוק כ"אזור שטח תפעולי" ומפוקח על ידי מפקח מוסמך מטעם משרד התחבורה.

מפעילי רכב תפעולי נדרשים לעיין בהוראות הבטיחות ובכללי התחזוקה וללמוד את צירי התנועה בקמפוס. 

 

לפניות בנושא ניתן לפנות לשלום לוי בנייד 054-6603448 או במייל .Levyshal@biu.ac.il

 

נשמח לעמוד לרשותכם.