משתמשת מפתח בר-נט ומערכות מחשוב

אפיון והגדרת תהליכים, הטמעה, בניית בסיסי נתונים.

הדרכה וליווי צמוד למשתמשי מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות.

 

ריבי בלושטיין   

בניין 408 חדר 207

טלפון: 03-5317378