קליטה והתאמת חשבוניות

קליטה והתאמת חשבוניות עוסקת בבדיקת החשבוניות המתקבלות מהספקים מול ההזמנות שסופקו ואישורן לתשלום.

 

מיקום: בניין 408

 

ריבי בלושטיין - מנהלת מתאמי חשבוניות. אחראית ומשתמשת מפתח בר-נט 531-7378 Rivi.Blushtein@biu.ac.il 
אריה לברטובסקי 531-7377 Arie.Levartovski@biu.ac.il 
דליה הס 531-7254 Dalia.Hess@mail.biu.ac.il
הלנה אברהם 531-7443 Helene.Abraham@mail.biu.ac.il
בת שבע בולבה 738-4396 BatSheva.Bulva@biu.ac.il 
ליאורה שפטוביצקי (מרכזת פניות) 738-4321 Liora.Sheptovitsky@biu.ac.il