בקר חוזים והתקשרויות

בקר חוזים והתקשרויות אחראי על הפעילות של ברי הרשות באוניברסיטה ועל עמידתם בתנאי ההסכמים שנחתמו.

 

במידה והתעוררה בעיה עם אחד מברי הרשות ניתן לפנות לירון שרעבי בטלפון: 03-738-4336