בטחון בטיחות ואיכות הסביבה

               

מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה אחראית על מספר תחומים. המחלקה מרכזת את נושא החירום גם בתוך האוניברסיטה יחד עם מטה החירום וקשר עם גורמי החירום השונים כפיקוד העורף, עיריית רמת גן ומשרד הפנים.

המחלקה אחראית על אבטחת הקמפוסים רמת גן והפקולטה לרפואה בגליל (צפת) במסגרת התוספת השלישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים, ועל הנחיות הבטיחות של משרדי הממשלה השונים.

מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה מפרסמת עשרות מכרזים לתחומי הטיפול השונים ומעסיקה קבלנים לטיפול שוטף בחיי יום יום בקמפוס.

יחידת הביטחון אחראית על האבטחה הפיזית תוך ניהול וביצוע מדיניות הנהלת האוניברסיטה ועל פי הנחיית הגורמים הבטחוניים ומשטרת ישראל. היחידה מטפלת  בסדר הציבורי, אירועי חבלה ואירועים פליליים. בביטחון יחידות שאחראיות על תחום חנייה ותנועה, אבידות ומציאות, מוקד הבקרה, חירום ועזרה ראשונה, בקרת כניסה ואירועים יזומים.

יחידת הבטיחות עוסקת באופן שוטף בהגברה, אכיפה והטמעת הבטיחות בקרב באי הקמפוס. המחלקה עוסקת במגוון תחומי הבטיחות השונים. הבטיחות מקיימת קשרים מקצועיים עם גורמי חוץ כגון המשרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת, והמוסד לבטיחות וגהות. ביחידת הבטיחות תחומי הפעילות העיקריים: בטיחות ביולוגית, בטיחות חומרים מסוכנים (חומ"ס), בטיחות אש, בטיחות כללית, פינוי חומ"ס וגהות, בטיחות קרינה ובטיחות לייזר. על כל אחד מתחומי הפעילות עומד ממונה בטיחות מקצועי האחראי על פעילות התחום המקצועי. למחלקה יש יועצים חיצוניים בתחומים שונים. באוניברסיטה למעלה מ-300 מעבדות מחקר בתחומים שונים, שלהם זיקה ישירה ליחידת הבטיחות. האוניברסיטה מפעילה קבלנים העובדים בקמפוס ומחלקת הבטיחות מעורבת להגברת הבטיחות בקרב אוכלוסייה זו.

היחידה לאיכות הסביבה שהוקמה לפני כ-20 שנה עוסקת במספר תחומים שמטרתם שיפור איכות החיים. היחידה  אחראית על נושא קמפוס ירוק ומחזור לסוגיו השונים, איכות המים, הדברה, פינוי האשפה ועוד תחומים נוספים.  

 אחזקת החצר אמונה על ניקיון החצר, טיפול בריהוט גן, עבודות ותיאום קבלנים, אחזקת מזרקות ואמות מים.

 

שם
תפקיד
טלפון
דוא"ל
קובי ביטון רמ"ח 03-5318985 Yaacov.Bitton@biu.ac.il
שלומי נויפלד ע. רמ"ח 03-5318034 Shlomi.Neufeld@biu.ac.il
כוכי יוסף מרכזת המחלקה 03-5318844 Cochava.Yosef@biu.ac.il

 

 
מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה
אוניברסיטת בר אילן
מקס ואנה ווב  רמת גן 5290022.
טלפון : 03-5318844
פקס:   03-7384091
 
 

לאתר גלריית התמונות של שלומי נויפלד לחץ כאן