אבדות ומציאות

יחידת האבידות והמציאות מבצעת איסוף ורישום של אבדות שאותרו באוניברסיטה, על ידי גורמים שונים (צוותי הנקיון, צוותי השירותים, בני רשות, עובדים, אנשי סגל, סטודנטים ועוד) ופועלת באופן יסודי לאיתור בעליהן ולהשבת האבידה.

יחידת אבדות ומציאות, הפועלת במסגרת מחלקת הביטחון, מרכזת חפצים שאבדו בשטחי הקמפוס ומטפלת בהשבתם לבעליהם. סטודנטים, אנשי סגל ומבקרים שאיבדו חפצים, מסמכים או פריטים אישיים מוזמנים לפנות למשרד השלוחה בבניין 501, חדר 24, בימי חול בין השעות 08:30 עד 12:30, או בין השעות 14:00 עד 15:30.
 
בשעות אחרות ניתן לפנות לאחראי המשמרת דרך מוקד הבקרה (בטלפון 03-5317171).

מובהר בזאת כי לא נעשה טיפול באבידות שאבדו במהלך בחינות פסיכומטריות.

 

שם
תפקיד
טלפון
דוא"ל
אילן פייזק
יח' אבידות ומציאות
03-5317778
 
 
יחידת האבידות במחלקת הביטחון
בניין 501, חדר 24, אוניברסיטת בר אילן 
רחוב אנה ומקס ווב, אוניברסיטת בר אילן, מיקוד 5290002
טלפון   03-5317778
פקס     03-5317775