יחידת התנועה והחנייה

יחידת התנועה והחנייה

יחידת התנועה והחנייה פועלת תחת מחלקת הביטחון ומיישמת את החלטות וועדת החנייה האוניברסיטאית. הדגש העיקרי הוא בניהול הליך אישור הכניסה לזכאים בצורה היעילה והמהירה ביותר. עוד עוסקת היחידה בניהול נושא הכניסות הארעיות של אורחי האוניברסיטה, אישורי רכבים לאירועים יזומים, אישורי כניסה לקבלנים ונותני שירותים ועוד.

יחידת התנועה והחנייה פועלת למיגור תרחישי חנייה אסורה ונהיגה מסוכנת, באמצעות כתיבת דוחות תנועה וחנייה כנגד רכבים שנמצאו חונים שלא בהתאם להנחיות והגבלות האוניברסיטה

 

הרשאות כניסה לשטח האוניברסיטה

אישורי כניסה לקמפוס נמסרים לזכאים על פי קריטריונים שנקבעו מראש על ידי וועדת החניה האוניברסיטאית. בעלי זכאות לאישור כניסה, סטודנטים לתארים מתקדמים (שני ושלישי) ותוכניות מיוחדות (שהוגדרו מראש) נדרשים להיכנס לאתר האינטרנט של מערכת בקרת הכניסה ולפעול על פי המתווה הרלוונטי.

אישורי הכניסה ניתנים על פי לוח השנה האקדמי, כלומר מחודש אוקטובר בשנה מסוימת ועד לחודש אוקטובר בשנה העוקבת.

מחלקת הביטחון רשאית להפסיק או לשלול את זכאות הכניסה.

לא יהיה החזר כספים במקרים בהם הכניסה נשללת או מתבטלת.

 

עבריינות חנייה באוניברסיטה

ועדת החנייה האוניברסיטאית קובעת הנחיות מעת לעת בדבר מקומות החנייה המותרים בקמפוס והוראות חנייה החלות על כל המורשים להכניס את רכבם לקמפוס (גם אם מדובר בכניסה ארעית). חריגה מהוראות החנייה תוביל לענישה, עד לכדי מניעת כניסת הרכב לקמפוס לאלתר.

להלן רשימת של חריגות החנייה העיקריות:

  • חונה בצמידות לאבני שפה הצבועים באדום לבן.
  • חונה על מדרכה.
  • חונה על מעבר חצייה.
  • חונה בחנייה המיועדת לנכה, כשהנוהג ברכב אינו בעל היתר חנייה לנכה.
  • חונה באופן המסכן הולכי רגל וכלי רכב אחרים.
  • חונה במקום חנייה שמורה.
  • חונה בקמפוס למשך הלילה ללא אישור ותיאום מוקדם מול מחלקת הביטחון.
  • נוסע נגד כיוון התנועה, המסומן ע"י תמרורים.
  • נוסע באופן המסכן הולכי רגל וכלי רכב אחרים.

 

רכב שנמצא חורג מהנחיות התנועה והחנייה ובהתאם נחסמה כניסתו לשטח האוניברסיטה לתקופה מוגבלת, תותר כניסתו רק לאחר שבעליו יסור ליחידת החנייה והתנועה וימלא שם התחייבות לשמירה מוחלטת על הוראות האוניברסיטה ובכללן אלו הנוגעות לתנועה וחנייה, ויחתום עליה בחתימת ידו.

ערעור על דו"ח חנייה / בקשה להתיר חסימת רכב בעקבות הדו"ח, ניתן להפנות בכתב או בטלפון ובצורה מפורטת ליחידת התנועה והחנייה לשם תיאום פגישה.

רכבים שקיבלו אישור כניסה לקמפוס אינם נדרשים לשלם על החנייה באמצעות אפליקציות סלולאריות (פנגו, סלופארק וכד').

 

יחידת התנועה והחנייה במחלקת הביטחון

בניין 501, אוניברסיטת בר אילן

רחוב אנה ומקס ווב, אוניברסיטת בר אילן, מיקוד 5290002

טלפון   03-5318550 , 03-5318033

דוא"ל  iris.cohen1@biu.ac.il