יחידת התנועה והחנייה

יחידת התנועה והחנייה פועלת תחת מחלקת הביטחון ומיישמת את החלטות וועדת החנייה האוניברסיטאית. הדגש העיקרי הוא בניהול הליך אישור הכניסה לזכאים בצורה היעילה והמהירה ביותר. עוד עוסקת היחידה בניהול נושא הכניסות הארעיות של אורחי האוניברסיטה, אישורי רכבים לאירועים יזומים, אישורי כניסה לקבלנים ונותני שירותים ועוד.

יחידת התנועה והחנייה פועלת למיגור תרחישי חנייה אסורה ונהיגה מסוכנת, באמצעות כתיבת דוחות תנועה וחנייה כנגד רכבים שנמצאו חונים שלא בהתאם להנחיות והגבלות האוניברסיטה

שעות קבלת קהל

המשרד פועל בין הימים א'- ה' בין השעות 08:00 עד 16:00.

קבלת הקהל ביחידה תהיה בימים א'-ד' בין השעות 09:00 עד 14:00.

הרשאות כניסה לשטח האוניברסיטה

אישורי כניסה לקמפוס נמסרים לזכאים על פי קריטריונים שנקבעו מראש על ידי וועדת החניה האוניברסיטאית. בעלי זכאות לאישור כניסה נדרשים להיכנס לאתר האינטרנט של מערכת בקרת הכניסה ולפעול על פי המתווה הרלוונטי.

סטודנטים לתארים מתקדמים (שני ושלישי) ותוכניות מיוחדות (רשימת התוכניות נמצאת ביח' התנועה והחנייה) אשר לומדים עד יומיים בשבוע או ביום שישי, רשאים להגיש בקשת כניסה לפי נהלי הכניסה של האוניברסיטה ועליהם להציג אישור על ימי הלימודים שלהם. אישור הכניסה יינתן רק החל מהשעה 16:00, למעט בימי שישי שבהם אישור הכניסה יתאפשר מהבוקר. 

אישורי הכניסה ניתנים על פי לוח השנה האקדמי, כלומר מחודש אוקטובר בשנה מסויימת ועד לחודש אוקטובר בשנה העוקבת.

התשלום עבור כניסה לזכאים הינו אחיד וקבוע (לשנה, לסמסטר, או לתקופה קצרה יותר). אין החזר כספים במקרים בהם הכניסה נשללת או מתבטלת.

 

עבריינות חנייה באוניברסיטה

ועדת החנייה האוניברסיטאית קובעת הנחיות מעת לעת בדבר מקומות החנייה המותרים בקמפוס והוראות חנייה החלות על כל המורשים להכניס את רכבם לקמפוס (גם אם מדובר בכניסה ארעית). חריגה מהוראות החנייה תוביל לענישה, עד לכדי מניעת כניסת הרכב לקמפוס לאלתר.

להלן רשימת של חריגות החנייה העיקריות:

  • חונה בצמידות לאבני שפה הצבועים באדום לבן.
  • חונה על מדרכה באופן המגביל או מפריע למעבר הולכי רגל.
  • חונה על מעבר חצייה באופן המגביל או מפריע למעבר הולכי רגל.
  • חונה בחנייה המיועדת לנכה כשהרכב אינו בעל היתר חנייה לנכה.
  • חונה בשטח הקמפוס מעבר לטווח הזמן שהוקצה לו באישור הכניסה.
  • חונה באופן המסכן הולכי רגל וכלי רכב אחרים.
  • חונה בבמקום חנייה שמורה.
  • נוסע נגד כיוון התנועה, המסומן ע"י תמרורים.
  • נוסע באופן המסכן הולכי רגל וכלי רכב אחרים.

ערעור על דו"ח שהוגש כנגד רכב או על ענישה, ניתן להפנות בכתב ובצורה מפורטת ליחידת התנועה והחנייה. החלטה על בקשת הערר תובא בפני הגורם המתאים (בהתאם לחומרת העבירה) ומענה יושב לפונה תוך שבעה ימי עבודה.

רכב שנמצא חורג מהנחיות התנועה והחנייה ובהתאם נחסמה כניסתו לשטח האוניברסיטה לתקופה מוגבלת, תותר כניסתו רק לאחר שבעליו יסור למחלקת הביטחון וימלא שם התחייבות לשמירה מוחלטת על הוראות האוניברסיטה ובכללן אלו הנוגעות לתנועה וחנייה, ויחתום עליה בחתימת ידו.

אין להשאיר רכבים חונים בקמפוס בלילה.

רכבים שקיבלו אישור כניסה לקמפוס אינם נדרשים לשלם על החנייה באמצעות אפליקציות סלולאריות (פנגו, סלופארק וכד').

 

שם
תפקיד
טלפון
דוא"ל
איריס כהן
מרכזת יחידת תנועה וחנייה
03-5318033
 
מוקד תנועה וחנייה
03-5318550
 
 
 
יחידת התנועה והחנייה במחלקת הביטחון
בניין 501, אוניברסיטת בר אילן
רחוב אנה ומקס ווב, אוניברסיטת בר אילן, מיקוד 5290002
טלפון   03-5318033
פקס     03-5318550