יחידת התנועה והחנייה

יחידת התנועה והחנייה פועלת תחת מחלקת הביטחון ומיישמת את החלטות וועדת החנייה האוניברסיטאית. הדגש העיקרי הוא בניהול הליך מסירת תוויות הכניסה לזכאים בצורה היעילה והמהירה ביותר. עוד עוסקת היחידה בניהול נושא הכניסות הארעיות של אורחי האוניברסיטה, אישורי רכבים לאירועים יזומים, אישורי כניסה לקבלנים ונותני שירותים ועוד.

יחידת התנועה והחנייה פועלת למיגור תרחישי חנייה אסורה ונהיגה מסוכנת, באמצעות כתיבת דוחות תנועה וחנייה כנגד רכבים שנמצאו חונים שלא בהתאם להנחיות והגבלות האוניברסיטה

שעות קבלת קהל

קבלת הקהל ביחידה תהיה בימים א'-ד' בין השעות 09:00 עד 14:00.

הרשאות כניסה לשטח האוניברסיטה

אישורי כניסה לקמפוס נמסרים לזכאים על פי קריטריונים שנקבעו מראש על ידי וועדת החניה האוניברסיטאית. בעלי זכאות לאישור כניסה (תווית) נדרשים להיכנס לאתר האינטרנט https://vac.biu.ac.il  ולמלא את פרטיהם ואת הצרופות הרלוונטיות, הסרוקות בפורמט PDF  בלבד (להנחיות בנושא לחץ כאן).

עבריינות חנייה באוניברסיטה

ועדת החנייה האוניברסיטאית קובעת הנחיות מעת לעת בדבר מקומות החנייה המותרים בקמפוס והוראות חנייה החלות על כל המורשים להכניס את רכבם לקמפוס (גם אם מדובר בכניסה ארעית). חריגה מהוראות החנייה תוביל לענישה, עד לכדי מניעת כניסת הרכב לקמפוס לאלתר.

להלן רשימת של חריגות החנייה העיקריות:

  • חונה בצמידות לאבני שפה הצבועים באדום לבן.
  • חונה על מדרכה באופן המגביל או מפריע למעבר הולכי רגל.
  • חונה על מעבר חצייה באופן המגביל או מפריע למעבר הולכי רגל.
  • חונה בחנייה המיועדת לנכה כשהרכב אינו בעל היתר חנייה לנכה.
  • חונה בשטח הקמפוס מעבר לטווח הזמן שהוקצה לו באישור הכניסה.
  • חונה באופן המסכן הולכי רגל וכלי רכב אחרים.
  • נוסע נגד כיוון התנועה, המסומן ע"י תמרורים.
  • נוסע באופן המסכן הולכי רגל וכלי רכב אחרים.

ערעור על דו"ח שהוגש כנגד רכב או על ענישה, ניתן להפנות בכתב ובצורה מפורטת ליחידת התנועה והחנייה. החלטה על בקשת הערר תובא בפני הגורם המתאים (בהתאם לחומרת העבירה) ומענה יושב לפונה תוך שבעה ימי עבודה.

רכב שנמצא חורג מהנחיות התנועה והחנייה ובהתאם נחסמה כניסתו לשטח האוניברסיטה לתקופה מוגבלת, תותר כניסתו רק לאחר שבעליו יסור למחלקת הביטחון וימלא שם התחייבות לשמירה מוחלטת על הוראות האוניברסיטה ובכללן אלו הנוגעות לתנועה וחנייה, ויחתום עליה בחתימת ידו.

הודעה בדבר אכיפת הוראות החנייה, מרץ 2018 (לחץ כאן)  

 

שם
תפקיד
טלפון
דוא"ל
איריס כהן
מרכזת יחידת תנועה וחנייה
03-5318033
יורם דוד
מוקד תנועה וחנייה
03-5318550
 
 
 
יחידת התנועה והחנייה במחלקת הביטחון
בניין 501, אוניברסיטת בר אילן
רחוב אנה ומקס ווב, אוניברסיטת בר אילן, מיקוד 5290002
טלפון   03-5318033
פקס     03-5318550