מידע כללי - תקשורת

מחלקת תקשורת אחראית על תקשורת סלולרית בלבד.
*
בכל הקשור 
שירותי מרכזייה, טלפוניה (התקנות, העתקות ותיקונים) ופקסים יש לפנות אל אגף התקשוב:
456* או 072-2644877, או לפתוח קריאה במערכת תמר 
 
מיקום:
בנין ס"ל (404) קומת קרקע )חדר 70)
טלפונים:
מחלקת תקשורת וברי רשות:
03-5318800
פקס:
03-5345555
דיווח על תקלות סלולרי:
03-5318400