מדור לוגיסטיקה ואירועים

מדור לוגיסטיקה ואירועים משמש מרכז לוגיסטי של האוניברסיטה.

המדור אמון על התחומים המפורטים מטה.

עובדי המדור מעמידים בראש סדר העדיפות את השירות ליחידות המנהל והמחקר ופועלים למתן שירות יעיל ומיטבי.

 להלן שירותי המדור:

 

השירות פירוט השירות לקבלת השירות

ציוד מלאי

תיעוד מצאי (אינווטר)

אספקת ציוד ומתכלים למנהל ולמחקר

תיעוד תנועות (קליטות והעברות) פרטי מצאי 

הקמת דרישה בחנות רכש מהמלאי 

באמצעות טופס  תנועות פרטי מצאי

אירועים ופרויקטים תכנון, הפקה, ניהול וביצוע בהיבט הלוגיסטי הקמת דרישה בחנות לוגיסטיקה ואירועים 
ניוד ושיגור ניוד ושיגור כבודה במתחם הקמפוס הקמת דרישה בחנות לוגיסטיקה ואירועים 
חנקן נוזלי אספקת מיכלי חנקן נווזלי למעבדות האוניברסיטה הקמת דרישה בחנות שרותי מחקר
פינוי פסולת כימית  פינוי פסולת כימית ממעבדות האוניברסיטה פינוי פסולת כימית בתיאום ואישור של ד"ר עודד פרידמן  052-3667128
 
מנהלת המדור ומחסן ראשי
בניין משפטים, 305, קומת מרתף [ הכניסה מאזור יחידות האחזקה ]
טלפון: 03-5318295, 03-5318778
פקס: 03-7384666
ראש המדור: אורי סנטו  נייד: 054-6603387
דוא"ל: Uri.Santo@biu.ac.il
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:30
שם העובד הגדרת תפקיד טלפון נייד דוא"ל
סנטו אורי ראש מדור לוגיסטיקה ואירועים 03-7384666 054-6603387 Uri.Santo@biu.ac.il
ששון ליאור אחראי מלאי ומצאי 03-5318295 054-4694798 Lior.Sasson@biu.ac.il
פרוסקורוב דני רכז ציוד טכני באירועים 03-5318295 054-6603390 Dani.Proskurov@biu.ac.il
אושרי בנימין ראש צוות שינוע 03-5318295 054-6603389 Binyamin.Oshri@biu.ac.il
מני יוסי אפסנאי 03-5318295 054-6603391 Yosef.Many@biu.ac.il
מצמבר אבי אפסנאי 03-5318295 054-6603450 Avi.Mazamber@biu.ac.il
חרזי בנימין שנעי 03-5316250 054-6603449 Beni.Arazi@biu.ac.il
לביא יוחאי אחראי שינוע ומשימות שטח 052-4480021 052-4480021 yohai.lavi@biu.ac.il

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם.