מדור לוגיסטיקה ואירועים

מדור לוגיסטיקה ואירועים משמש מרכז לוגיסטי של האוניברסיטה.

המדור אמון על התחומים המפורטים מטה.

עובדי המדור מעמידים בראש סדר העדיפות את השירות ליחידות המנהל והמחקר ופועלים למתן שירות יעיל ומיטבי.

 להלן שירותי המדור:

 

השירות פירוט השירות לקבלת השירות

ציוד מלאי

תיעוד מצאי (אינווטר)

אספקת ציוד ומתכלים למנהל ולמחקר

תיעוד תנועות (קליטות והעברות) פרטי מצאי 

הקמת דרישה בחנות רכש מהמלאי 

באמצעות טופס  תנועות פרטי מצאי

אירועים ופרויקטים תכנון, הפקה, ניהול וביצוע בהיבט הלוגיסטי הקמת דרישה בחנות לוגיסטיקה ואירועים 
ניוד ושיגור ניוד ושיגור כבודה במתחם הקמפוס הקמת דרישה בחנות לוגיסטיקה ואירועים 
חנקן נוזלי אספקת מיכלי חנקן נווזלי למעבדות האוניברסיטה הקמת דרישה בחנות שרותי מחקר
פינוי פסולת כימית  פינוי פסולת כימית ממעבדות האוניברסיטה פינוי פסולת כימית בתיאום ואישור של ד"ר עודד פרידמן  052-3667128
 
מנהלת המדור ומחסן ראשי
בניין משפטים, 305, קומת מרתף [ הכניסה מאזור יחידות האחזקה ]
טלפון: 03-5318295, 03-5318778
פקס: 03-7384666
ראש המדור: אורי סנטו  נייד: 054-6603387
דוא"ל: Uri.Santo@biu.ac.il
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:30
שם העובד הגדרת תפקיד טלפון נייד דוא"ל
סנטו אורי ראש מדור לוגיסטיקה ואירועים 03-7384666 054-6603387 Uri.Santo@biu.ac.il
ששון ליאור אחראי מלאי ומצאי 077-3063269 054-4694798 Lior.Sasson@biu.ac.il
פרוסקורוב דני רכז ציוד טכני באירועים 077-3063267 054-6603390 Dani.Proskurov@biu.ac.il
         
מני יוסי אפסנאי 077-3063297 054-6603391 Yosef.Many@biu.ac.il
מצמבר אבי אפסנאי 077-3063266 054-6603450 Avi.Mazamber@biu.ac.il
דסלר סרג'יו אחראי אירועים ופרויקטים 077-3063263 052-7813887

sergio.dassler@biu.ac.il

 

נשמח לעמוד לרשותכם.