מנהל הלוגיסטיקה

יחידות הלוגיסטיקה מופקדות על תחומי אחריות מגוונים.

תחומי אחריות:

מיקום, סביבת עבודה ופרוגראמה, פרויקטים מיוחדים, ניהול והפקת אירועים, אפסנאות, מלאי ומצאי, תחבורה, היסעים, מוניות, רכב תפעולי, שירות השאטל ושירותי דואר פנימי וחיצוני.

מנהלי יחידות הלוגיסטיקה שואפים לפעול בהתמדה ובמסירות למתן שירות איכותי יעיל מקצועי לחוקר, לסטודנט ולעובד.

מנהל הלוגיסטיקה:

יאיר כספי                                                                                  
מנהל הלוגיסטיקה                                                                     
בניין 402 חדר 104                                                                     
טלפון: 03-7384566 נייד: 0546603386                                       
פקס: 03-7384115                                                                     
Yair.Casspi@biu.ac.il                                                                 

יחידות בכפיפות ארגונית:

לוגיסטיקה ואירועים 
תחבורה ורכב תפעולי
אורי סנטו אריק גלעד
ראש מדור לוגיסטיקה ואירועים  ראש מדור תחבורה
בניין משפטים,305, קומת מרתף מבנה 302, ליד בניין פלדמן
טלפון: 03-7384666 טלפון: 03-5318551
נייד: 054-6603387 נייד: 054-66033912
פקס: 03-7384089 פקס: 03-7384001

Uri.Santo@biu.ac.il

Arik.Gilad@biu.ac.il

דואר פנימי
 
שרון גריפין  
אחראית יחידת הדואר  
בניין 402, חדר 68  
טלפון: 03-5318512  
נייד: 054-6603337  
פקס: 03-7384082  

Sharon.Griffin@biu.ac.il

 

 

לרשותכם דף קשר לשירותי המחלקה דף קשר