מנהל לוגיסטיקה

הזרוע הלוגיסטית של האוניברסיטה מחויבת ומופקדת על תחומים רבים ומגוונים.

תחומי אחריות:

מיקום, סביבת עבודה ופרוגראמה, נכסים, פרויקטים מיוחדים, ניהול והפקת אירועים, מערכת ERP מודל הלוגיסטיקה, אפסנאות, מלאי ומצאי, תחבורה, היסעים, מוניות, רכב תפעולי, שירות השאטל, דפוס, גרפיקה ושירותי דואר פנימי וחיצוני.

מנהלי ועובדי יחידות הלוגיסטיקה מחויבים לפעול בהתמדה ובמסירות למתן שירות איכותי יעיל מקצועי לחוקר, לסטודנט ולעובד.

מנהל לוגיסטיקה:

יאיר כספי
מנהל לוגיסטיקה
בניין 402 חדר 104
טלפון: 03-7384566 נייד: 0546603386
פקס: 03-7384115
Yair.Casspi@biu.ac.il

יחידות בכפיפות ארגונית:

נכסים אפסנאות ואירועים
אורן קוך אורי סנטו
אחראי נכסים ומיקום ראש מדור לוגיסטיקה ואירועים  
בניין 402 חדר 105 בניין משפטים, 305, קומת מרתף
טלפון: 03-7384569 טלפון: 03-5318295
נייד: 054-6603332 נייד: 054-6603387
פקס: 03-7384115 פקס: 03-7384089
Oren.koch@biu.ac.il Uri.Santo@biu.ac.il
   
דפוס וגרפיקה דואר  פנימי
אבי שוקר שרון גריפין
ראש מדור דפוס אחראית יחידת הדואר הפנימי
מבנה 302 ליד בניין פלדמן בניין 402 חדר 68
טלפון: 03-5318287 טלפון: 03-5318512
פקס: 03-7384088 פקס: 03-7384082
Avi.Shuker@biu.ac.il Sharon.Griffin@biu.ac.il
   
תחבורה והיסעים  
אריק גלעד  
אחראי יחידת התחבורה  
מבנה 302 ליד בניין פלדמן  
טלפון: 03-5318551  
פקס: 03-7384001  
Arik.Gilad@biu.ac.il  

נשמח לעמוד לרשותכם