מנהל הלוגיסטיקה

הזרוע הלוגיסטית של האוניברסיטה מחויבת ומופקדת על תחומים רבים ומגוונים.

תחומי אחריות:

מיקום, סביבת עבודה ופרוגראמה, נכסים, פרויקטים מיוחדים, ניהול והפקת אירועים, מערכת ERP מודל הלוגיסטיקה, אפסנאות, מלאי ומצאי, תחבורה, היסעים, מוניות, רכב תפעולי, שירות השאטל, דפוס, גרפיקה ושירותי דואר פנימי וחיצוני.

מנהלי ועובדי יחידות הלוגיסטיקה מחויבים לפעול בהתמדה ובמסירות למתן שירות איכותי יעיל מקצועי לחוקר, לסטודנט ולעובד.

מנהל הלוגיסטיקה:

יאיר כספי                                                                                 מירב ליבוביץ
מנהל הלוגיסטיקה                                                                     מזכירת מנהל הלוגיסטיקה
בניין 402 חדר 104                                                                    בניין 402  חדר 105
טלפון: 03-7384566 נייד: 0546603386                                      טלפון: 03-7384770
פקס: 03-7384115                                                                    פקס: 03-7384114
Meirav.Leibovitch@biu.ac.il                                                            Yair.Casspi@biu.ac.il                                                                 

יחידות בכפיפות ארגונית:

נכסים ופרויקטים לוגיסטיקה ואירועים
אורן קוך  אורי סנטו
מנהל נכסים ופרויקטים ראש מדור לוגיסטיקה ואירועים  
בניין 402 חדר 105 בניין משפטים, 305, קומת מרתף
טלפון: 03-5314567 טלפון: 03-5318295
נייד: 054-6603332 נייד: 054-6603387
פקס: 03-7384114 פקס: 03-7384089
Oren.koch@biu.ac.il Uri.Santo@biu.ac.il
   
דפוס דואר  פנימי
אבי שוקר שרון גריפין
ראש מדור דפוס אחראית יחידת הדואר האוניברסיטאית
מבנה 302 ליד בניין פלדמן בניין 402 חדר 68
טלפון: 03-5318287 טלפון: 03-5318512
פקס: 03-7384088 פקס: 03-7384082
Avi.Shuker@biu.ac.il Sharon.Griffin@biu.ac.il
   
תחבורה ורכב תפעולי  
אריק גלעד  
ראש מדור תחבורה ורכב תפעולי  
מבנה 302 ליד בניין פלדמן  
טלפון: 03-5318551  
פקס: 03-7384001  
Arik.Gilad@biu.ac.il  

 

לרשותכם דף קשר לשירותי המחלקה  דף קשר