מצבי חירום

כללי

ENGLISH VERSION PAGE

האוניברסיטה נערכת לתסריטי החירום השונים, החל ממתן סיוע ועזרה רפואיים לנפגעים בקמפוס וכלה באסונות לאומיים כאשר היעדים שהיא שואפת אליהם הינם: 
  • הצלת חיים.
  • צמצום מספר הנפגעים וצמצום הנזק לתשתיות.
  • חזרה מהירה לשגרת החיים.
  • המשך אספקת השירותים החיוניים לקיום האוכלוסייה כמו גם הלימודים והמחקר בקמפוס. 
  • סיוע בקיום המאמץ הלאומי. 

המערכים שיופעלו בשע"ח בקמפוס כוללים את צוות הכוננות הביטחוני, צוות כוננות החומ"ס וצוות החובשים המתנדבים, כאשר כל אחד מצוותים אלה הינו בעל יכולת להרחבת היקף המטפלים בזירת האירוע, וזאת בכדי לאפשר את מיצוי הטיפול באירוע בטווחי זמן קצרים יותר. 

ברמה הלאומית, האוניברסיטה משתפת פעולה ומתואמת עם פיקוד העורף (נפת גנים), המשרד להגנת העורף, משרד התמ"ת, הרשות המקומית (עיריית רמת גן), וכמובן שעם משטרת ישראל, כבאות והצלה, מד"א, צה"ל ואחרים. מובהר בזאת שהטיפול בחירום כולל מערכים רבים באוניברסיטה המנוהלים ע"י מטה חירום אוניברסיטאי.

בכל מצב חירום הטלפון לדיווחים הינו 03-5317777

רשימת מקלטים ומחסות בקמפוס 

(להורדה, יש ללחוץ על התמונה)

              

Behavior guidelines during Rocket and Missile Fire


רשימת דפיברלטורים (מכשירי החייאה)

מס'
מיקום
מספר בניין
מיקום
1 שער רכב ראשי  0001 בביתן השער המרכזי
2 שער ה. רגל אלקטרה 0015 בביתן השער
3 מעון אלקטרה וולפסון 0104 בכניסה לבניין (באחריות אלקטרה)
4 אקסודוס 0105 קומת קרקע ליד השירותים
5 אגודה 0106 חדר כושר (באחריות אגודת הסטודנטים)
6 ננו טכנולוגיה 0206 קומת קרקע בכניסה למתחם הקוביה
7 מקסיקו 0213 קומת קרקע, כניסה צפונית
8 שלייפר 0304 מסדרון קומת קרקע
9 משפטים  0305 קומת קרקע כניסה מערבית
10 חינוך ישן 0403 כניסה לבניין, דלת זכוכית
11 מכון גבוה לתורה 0411 קומת קרקע, מתחם מינהלת הכולל
12 אולם הספורט  0501 אגף דרום מערבי של מגרש הכדורסל
13  כלכלה 0504 בגרם מדרגות דרומי ליד המעליות
14 דיקאן סטודנטים 0508 מול הכניסה ללשכת הדיקאן
15 כ"ץ 0604 סוף מסדרון קומת קרקע
16 חקר המוח גונדה 0901 לובי כניסה, ליד מע' גילוי אש
17 קורט 1004 מזרחית לכניסה הראשית
18 הנדסה 1104 צמוד לחדר אב הבית
19 מעון המאה A 1300 משרדי מעונות המאה (באחריות אלקטרה)
 

סרטון מיקומי ערכות החייאה (חלקי) (באדיבות אמיר בן-דוד, הפק' למדעי החברה)

אופן השימוש במכשיר בקישור הבא:   https://www.youtube.com/watch?v=JyWOLKR7kQ0

לפירוט מיקומי ערכות החייאה וציוד ע"ר לחץ כאן

 

התנהגות בזמן נפילת טילים

שטח האוניברסיטה מוגדר במערכת האזעקה של פיקוד העורף כ-"דן 161", אך ייתכנו השפעות גם מזיהוי התרעתי מפוליגונים סמוכים. ההנחיות (לקבלתן לחץ כאן)  הנוגעות לקהל המצוי בקמפוס, הן ההנחיות הנהוגות בכל הארץ, אולם לאוניברסיטה יתרון בפריסת מקלטים ומחסות ענפה וכן אפשרות לתקשורת חד כיוונית עם כל שטחי הקמפוס באמצעות מערכת הכריזה.

התנהגות בעת רעידת אדמה

בתרחיש של רעידת אדמה, האוניברסיטה תפעל על פי הנחיות (לקבלתן לחץ כאן) פיקוד העורף וגורמי החירום וההצלה. הרשות המקומית האמונה על אספקת שירותי החירום לאוניברסיטה היא עיריית רמת גן, וזו תסתייע בכוחות החירום הפעילים באוניברסיטה ובאמצעים השונים הפרוסים בקמפוס. שוב, לאוניברסיטה יכולות תפקוד עצמאיות לחלוטין בזמן רא"ד ובכלל זה תשתיות מים וחשמל עצמאיות. הדגשים שיש לתת עליהם את הדעת כוללים תיעדוף מובהק של השטחים הפתוחים הרבים בקמפוס, ריבוי מקלטים ומחסות וחיוניות לפעולה יזומה של סגירת תשתיות אספקת גז במבני המעבדות.

 

סרטוני משטרת ישראל

סרטונים ובהם המלצות על התנהגות באירועים חירום
רעידת אדמה        שריפה        אירוע חומרים מסוכנים         התנהגות בתקיפת סייבר
 רעידת אדמה                 שריפה                  אירוע חומ"ס             תקיפת סייבר

 

ניתן ללמוד עוד על הערכות לתרחישי רעידת אדמה מהסרטונים הבאים של פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית:

הערכות לרעידות אדמה במוסדות חינוך, לחץ על הקישור:   https://youtu.be/jowYS1ESVh4
הדרכה לחילוץ בתרחיש רא"ד, לחץ על הקישור:                 https://youtu.be/wcs33xFZI1M