מצבי חירום

כללי

האוניברסיטה נערכת לתסריטי החירום השונים, החל ממתן סיוע ועזרה רפואיים לנפגעים בקמפוס וכלה באסונות לאומיים כאשר היעדים שהיא שואפת אליהם הינם: 
  • הצלת חיים.
  • צמצום מספר הנפגעים וצמצום הנזק לתשתיות.
  • חזרה מהירה לשגרת החיים.
  • המשך אספקת השירותים החיוניים לקיום האוכלוסייה כמו גם הלימודים והמחקר בקמפוס. 
  • סיוע בקיום המאמץ הלאומי. 

המערכים שיופעלו בשע"ח בקמפוס כוללים את צוות הכוננות הביטחוני, צוות כוננות החומ"ס וצוות החובשים המתנדבים, כאשר כל אחד מצוותים אלה הינו בעל יכולת להרחבת היקף המטפלים בזירת האירוע, וזאת בכדי לאפשר את מיצוי הטיפול באירוע בטווחי זמן קצרים יותר. 

ברמה הלאומית, האוניברסיטה משתפת פעולה ומתואמת עם פיקוד העורף (נפת גנים), המשרד להגנת העורף, משרד התמ"ת, הרשות המקומית (עיריית רמת גן), וכמובן שעם משטרת ישראל, כבאות והצלה, מד"א, צה"ל ואחרים. מובהר בזאת שהטיפול בחירום כולל מערכים רבים באוניברסיטה המנוהלים ע"י מטה חירום אוניברסיטאי.

בכל מצב חירום הטלפון לדיווחים הינו 03-5317777

רשימת דפיברלטורים (מכשירי החייאה)

מס'
מיקום
מספר בניין
מיקום
1
ננוטכנולוגיה
0206
קומת כניסה, מסדרון דרומי, בכניסה לקוביה
2
כ"ץ
0604
קומת כניסה קצה דרומי של המסדרון
3
הנדסה
1104
צמוד לחדר האב בית
4
חינוך חדש
0905
קומה 1- ליד מעלית הנכים
5
מקסיקו
0213
בכניסה הצפונית של הבניין בקומת הקרקע
6
מכון גבוה לתורה
0411
ליד מכונות השתייה והמזכירות
7
אולם הספורט
0501
באגף הדרום מערבי של אולם הכדורסל
8 שער רכב ראשי   ביתן המאבטח
9 קורט 1004 בסמוך למעלית בקומת הקרקע
10  אקסודוס 0105 בקומת הכניסה ליד השירותים
11 שלייפר 0304 במסדרון ליד אולם 001
12 בניין ס"ל 0404 בכניסה בקומה מעל אולם מינץ
13 אסבסטונים 0508 מבנה מנהל המכללות, כתל חיצוני צפוני
14 משפטים ישן 0305 לפני שירותי הגברים
15 מעון אלקטרה  0104 מצד שמאל שלפני הכניסה
16 מעון אלקטרה 0108 במבואה של מוקד אלקטרה
17 מעון אלקטרה 0506 צפונית לפיר המדרגות המרכזי
18 בניין מוח 0901 קומת כניסה ליד מע' גילוי אש
19 כלכלה 0504 גרם מדרגות דרום-מזרחי
 

סרטון מיקומי ערכות החייאה (באדיבות אמיר בן-דוד, הפק' למדעי החברה)

אופן השימוש במכשיר בקישור הבא:   https://www.youtube.com/watch?v=JyWOLKR7kQ0

 

התנהגות בזמן נפילת טילים

שטח האוניברסיטה מוגדר במערכת האזעקה של פיקוד העורף כ-"דן 161", אך ייתכנו השפעות גם מזיהוי התרעתי מפוליגונים סמוכים. ההנחיות (לקבלתן לחץ כאן)  הנוגעות לקהל המצוי בקמפוס, הן ההנחיות הנהוגות בכל הארץ, אולם לאוניברסיטה יתרון בפריסת מקלטים ומחסות ענפה וכן אפשרות לתקשורת חד כיוונית עם כל שטחי הקמפוס באמצעות מערכת הכריזה.

התנהגות בעת רעידת אדמה

בתרחיש של רעידת אדמה, האוניברסיטה תפעל על פי הנחיות (לקבלתן לחץ כאן) פיקוד העורף וגורמי החירום וההצלה. הרשות המקומית האמונה על אספקת שירותי החירום לאוניברסיטה היא עיריית רמת גן, וזו תסתייע בכוחות החירום הפעילים באוניברסיטה ובאמצעים השונים הפרוסים בקמפוס. שוב, לאוניברסיטה יכולות תפקוד עצמאיות לחלוטין בזמן רא"ד ובכלל זה תשתיות מים וחשמל עצמאיות. הדגשים שיש לתת עליהם את הדעת כוללים תיעדוף מובהק של השטחים הפתוחים הרבים בקמפוס, ריבוי מקלטים ומחסות וחיוניות לפעולה יזומה של סגירת תשתיות אספקת גז במבני המעבדות.

 

ניתן ללמוד עוד על הערכות לתרחישי רעידת אדמה מהסרטונים הבאים של פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית:
הערכות לרעידות אדמה במוסדות חינוך, לחץ על הקישור:   https://youtu.be/jowYS1ESVh4
הדרכה לחילוץ בתרחיש רא"ד, לחץ על הקישור:                 https://youtu.be/wcs33xFZI1M

רשימת מקלטים בקמפוס

/files/logistics/shared/rykvz_ntvny_mqltym_vmkhsvt.xlsx  (פורמט אקסל)

/files/logistics/shared/tvknyt_mqlvt_vmkhsvt_bmbnym.pptx  (פורמט פאוואר-פוינט מפורט)