יחידת הבטיחות

יחידת הבטיחות באוניברסיטת בר-אילן עוסקת במגוון הנושאים הקשורים לבטיחות, לגיהות ולבריאות תעסוקתית בקמפוס ברמת-גן ובקמפוס הפקולטה לרפואה בגליל בצפת. תחומי הפעילות של יחידת הבטיחות הם רבים ומגוונים. הפעילות מבוססת על הוראות החוק והתקנות בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה.
מטרת הפעילות ליצור סביבת עבודה ולימוד בטוחות באוניברסיטה, שיפור איכות המחקר ושמירה על שלום הציבור תוך הקטנת הסיכוי לתאונות עבודה ומחלות מקצוע.

יחידת הבטיחות מעמידה את הסטודנט, העובד והחוקר במרכז, תוך כדי טיפוחם והעצמתם, מתוך מגמה להביא למידע רב ככול האפשר בדבר זכותו לדעת את הסיכונים העומדים בפניו. אתר האינטרנט של יחידת הבטיחות מהווה נדבך חשוב בהעברת המידע לכלל הציבור וכתובתו: www.biu.ac.il/safety.
יחידת הבטיחות עוסקת כל העת בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות בכל שלבי העשייה, יישומן והטמעתן, הן במערכות ניהול הבטיחות, והן במערכות הרכש של חומרים מסוכנים.

יחידת הבטיחות יזמה הקמת מערכת ניהול ומעקב מדויקת על החומרים המסוכנים הזמנתם מיקומם וידיעת כמות הרעלים, הנמצאת בכל רגע נתון, בכל מעבדה ומעבדה בכפוף להיתר הרעלים.
רק בשיתוף פעולה חוצה ארגון מורכב כשל אוניברסיטה אפשר להגיע להישגים אלה.

יחידת הבטיחות מקיימת קשרים מקצועיים עם אנשי מקצוע באוניברסיטאות השונות, עם מומחי בטיחות בענפים השונים ועם קשת נרחבת של גורמי חוץ, בכללם משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה, המוסד לבטיחות ולגיהות, הרפואה התעסוקתית, פיקוד העורף ועוד.

לסכום, מטרת הפעילות כולה של יחידת הבטיחות היא לאפשר לסטודנטים, לחוקרים ולכלל עובדי האוניברסיטה "לחזור הביתה בשלום".

 

שם
תפקיד
טלפון
דוא"ל
זרחין נילי
מ. בטיחות ביולוגית
03-5317717
הוד משה
מ. בטיחות כללית
03-5318779
מורי בועז
מ. בטיחות אש
03-5317207
דר' קון חגית
מ. בטיחות חומ"ס
03-5317919
דר' נחום פרלמן
מרכז נטרול ופינוי חומ"ס
03-5317483
דר' רוזנה סוכודולסקי
מ. בטיחות כימיה ואחראית רעלים
03-5317857
 
קלרה חדידה
מרכזת מנהלית
03-5317857
דר' איתי לזר
ממונה בטיחות קרינה מייננת
03-5318202
דר' נעמי סיני
ממונה בטיחות קרינת לייזר
054-7861577
 
 
יחידת הבטיחות
אוניברסיטת בר אילן
רחוב אנה ומקס ווב, אוניברסיטת בר אילן, מיקוד 5290002
טלפון   03-5317857
פקס     03-7384090
דוא"ל  Klara.Hadida@biu.ac.il