מידע כללי

רכש מחשבים עוסק בטיפול ברכש ציוד המחשוב לכלל הלקוחות באוניברסיטה, באקדמיה, במינהלה, עבור ק.ק.מ.ב. ועבור גימלאי האוניברסיטה.

 

הצוות מטפל בדרישות הרכש, הוצאת ההזמנות לספקים והטיפול בהן עד לאספקה.

 

מיקום: בניין 408.

יששכר זרוק -אחראי מחשבים 738-4504 Issachar.Zarruk@mail.biu.ac.il
קארין קציר 531-7379

Karin.Katzir@mail.biu.ac.il