הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 20/09/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.9.2022

שם הספק: 

שדאפנה רנין אסעד בת ג'מאל (עוסקת) 

נושא התקשרות ההמשך:

ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, ניהול תוכן וקמפיין תקשורתי, לרבות במדיה הדיגיטלית, לשם העלאת מודעות אודות מחלת הסוכרת ומניעתה ושליטה במחלה והפחתת השפעתה – במגזר הערבי.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם שדאפנה רנין אסעד בת ג'מאל (עוסקת) לצורך ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, ניהול תוכן וקמפיין תקשורתי, לרבות במדיה הדיגיטלית, לשם העלאת מודעות אודות מחלת הסוכרת ומניעתה ושליטה במחלה והפחתת השפעתה – במגזר הערבי. זאת מטעמי יעילות, שביעות רצון מטיב השירותים, רציפות השירות, מומחיותה הענפה במגזר הערבי.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 20/09/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.9.2022

שם הספק: 

 נ.א. שלדג ניהול ותחזוקה בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

ניקוי חיצוני של חלונות בבניינים שונים באוניברסיטה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם נ.א. שלדג ניהול ותחזוקה בע"מ לצורך ניקוי חיצוני של חלונות בבניינים שונים באוניברסיטה מטעמי יעילות וכדאיות כלכלית של הצעתו.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו). 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 13/09/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.9.2022

שם הספק: 

נגריית ישראל לוי בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

ריהוט למעבדת מחשבים נוספת בבניין 505, תוך שמירת על אחידות אסטתית למעבדות הנוספות של הפקולטה למדעי החברה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם נגריית ישראל לוי בע"מ לצורך ריהוט למעבדת מחשבים נוספת בבניין 505, תוך שמירת על אחידות אסטתית למעבדות הנוספות של הפקולטה.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

האישור ניתן בשים לב לנימוקי אחידות אסטתית, זריזות ויעילות ובשים לב להסבר שניתן אודות ההכרח בהפעלת המעבדה כבר בשנה"ל בחודש הבא, ובשים לב שהתקציב לכך הוסדר רק כעת. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 13/09/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.9.2022 (אישור מנכ"ל: 18.9.2022).

שם הספק :

א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 31.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, וזאת לתקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 31.1.2026.

סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(22) 06/09/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(22) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם עורך מכרז בעקבות זכייתו של המוסד באותו מכרז;

תאריך ההחלטה: 

6.9.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

משרד הכלכלה

מהות ההתקשרות:  

זכייה של המרכז לערים חכמות במכרז של משרד הכלכלה (שירותי הקמה והפעלה של  קהילת חדשנות)

תקופת והיקף ההתקשרות:

שנה קלנדרית. 

החלטה:  

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי הבקשה היא בדיעבד ומציינת כי היה על היחידה המקצועית לפנות אליה בזמן אמת. יחד עם זאת, היא רואה לנכון לסווג את:

  1. ההתקשרות של המרכז לערים חכמות עם משרד הכלכלה כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(22): התקשרות הנעשית עם עורך מכרז בעקבות זכייתו של המוסד באותו מכרז; וזאת לתקופת בת שנה קלנדרית בלבד בשל המוסבר ובסכום מקסימאלי של: 1,602,216 ₪, מתוכם מתקציב משרד הכלכלה 838,575 ₪ והיתר מתקציב פנימי (לפיכך נמוך מסך 1.5 מש"ח כולל מע"מ ואינו כפוף לאישור ועדת הפטור). כמוסבר, תקציב זה לא נוצל במלואו.  
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 06/09/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

6.9.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

מרכז השלטון המקומי

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי  - הקמה והפעלה של  קהילת חדשנות: ערים חכמות

תקופת והיקף ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה

החלטה:  

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי הבקשה היא בדיעבד ומציינת כי היה על היחידה המקצועית לפנות אליה בזמן אמת. יחד עם זאת, היא רואה לנכון לסווג את -

ההתקשרות של מרכז לערים חכמות עם מרכז השלטון המקומי כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה - הקמת קהילת חדשנות בתחום הערים החכמות. תקופה: מיום הזכייה במכרז ועד לא יאוחר מיום 6.9.2022. מרכז השלטון המקומי אינו תאגיד הפועל למטרות רווח. אישור זה מאשרר את התשלום שבוצע למרכז השלטון המקומי בגין חלקו ע"ס 220,445 ש"ח מתוך תשלומים שהתקבלו ממשרד הכלכלה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 31/08/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

31.8.2022   

שם הספק:

מר יונה טילמן (עוסק)

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה מיום סיווג הפטור, עם אופציה בידי האוניברסיטה להאריך בשנה נוספת.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם מר יונה טילמן (עוסק) לצורך המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים.
  2. מסגרת התקשרות: שנה מיום סיווג הפטור, עם אופציה בידי האוניברסיטה להאריך בשנה נוספת. סכום הפטור המבוקש אינו עולה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ ולפיכך סיווגו אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.
  3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 31/08/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

31.8.2022

שם הספק: 

קוירו אליהו בע"מ  

נושא התקשרות ההמשך:

אספקת אריחים נוספים זהים לאריחים הצפים המותקנים בבניין ננו טכנולוגיה (החלפה מטעמי בטיחות)

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם קוירו אליהו בע"מ לאספקת אריחים נוספים זהים לאריחים הצפים המותקנים בבניין ננו טכנולוגיה ואשר עלה צורך להחליפם מסיבה בטיחותית. הרחבת היקף האריחים שהוזמנו.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

האישור ניתן בשים לב לנימוקי אחידות טיב האריחים, התאמתם לקונסטרוקציה המותקנת והשתלבותם במארג הרצפה הצפה הקיים, יעילות ההזמנה מספק אחד שסיפק במקור את האריחים לבניין זה, תוך חסכון עלויות שילוח נוסף ואחידות השירות, ולפיכך גם שיקולי חסכון.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 31/08/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

31.8.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

מכון שלום הרטמן (חל"צ)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה של מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמורקטי עם מכון שלום הרטמן, בתחומי המחקר, פיתוח תכנים לרבות להוראה בסוגיות הנוגעות לדמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, במיוחד בתחום דיני המעמד האישי ומצוקת הנישואין בישראל.

תקופת והיקף ההתקשרות:

שנה עם עד 3 אופציות של האוניברסיטה (הנתונות להחלטתה הבלעדית), בנות שנה אחת כ"א, להארכת ההתקשרות, לו תמשיך תמיכת פדרציית ניו-יורק בו גם לשנים הבאות. עד 60 אלף דולר ארה"ב לשנה.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי, עם מכון שלום הרטמן (חל"צ), לצורך עיסוק במחקר ובפיתוח תכנים בסוגיות הנוגעות לדמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, במיוחד בתחום דיני המעמד האישי ומצוקת הנישואין בישראל, ואך פיתוח תכני הוראה בקורסים המועברים על ידי מי מהמוסדות - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט והמדיניות הציבורית, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם מכון שלום הרטמן (חל"צ), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון. מתוקף מעמדו של מכון שלום הרטמן כחברה לתועלת הציבור, אין הוא פועל למטרות רווח. 

היקף ההתקשרות: שנה עם עד 3 אופציות של האוניברסיטה (הנתונות להחלטתה הבלעדית), בנות שנה אחת כ"א, להארכת ההתקשרות, לו תמשיך תמיכת פדרציית ניו-יורק בו גם לשנים הבאות. עד 60 אלף דולר ארה"ב לשנה. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

יוכן הסכם מתאים שיעגן את מטרתו לשיתוף הפעולה בתחומי מחקר, פיתוח והוראה כפי שהוסבר במזכר הפנייה של מנכ"ל מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמורקטי והסבריו בדיון. 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 08/08/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

8.8.2022

שם הספק:

יונה טילמן (עוסק)

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה מיום סיווג הפטור, עם אופציה בידי האוניברסיטה להאריך בשנה נוספת. סכום הפטור המבוקש אינו עולה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ ולפיכך סיווגו אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

מצ"ב חוות דעת מנכ"ל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 23.8.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.