כללים ומועדים שבועיים להגשת פניות לדיון בועדת המכרזים (עליונה ושוטפת)

שלום רב

יחידות דורשות באוניברסיטה המעוניינות להביא לדיון בועדת המכרזים בקשה כלשהי

נדרשת לשלוח את פנייתה בכתב ובחתימת מנהל היחידה, בצירוף כל המסמכים הנלווים,

אל יוסף סולומון (עם העתק לג'רמי רגנשטיינר) לפי המועדים להלן:

- פנייה מלאה (חתומה ובליווי כל המסמכים הנלווים) שתתקבל עד ליום א' בשעה 10:00 - תשולב בסדר היום לדיון בועדת המכרזים באותו השבוע (ככל שתתקיים ועדת מכרזים באותו שבוע).

- פנייה חלקית או פנייה שתתקבל לאחר יום א' בשעה 10:00 - תשולב בסדר היום לדיון בועדת המכרזים שלאחריה.

בכל שאלה - ניתן לפנות ליוסף סולומון, 03-531.4323  (פנימי: 4323).