הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 10/05/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה - לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

תאריך ההחלטה:

10.5.2022

שם הספק

עו"ד גיל דחוח (ממשרד דחוח ושות' עו"ד); עו"ד אסף ברנזון (ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'); עו"ד פאול רויזמן. 

נושאי ההתקשרות:   

טיפול רוחבי וכולל בהליכים נגד שני חוקרים חברי-סגל באוניברסיטה (הליכי משמעת, הליכים פנים אקדמיים (שימוע), וככל הנדרש גם הליכים בבית הדין לעבודה, והקשור וכרוך בהם).

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים)

החלטה:

 1. ועדת המכרזים רשמה בפניה את הצורך בטיפול רוחבי וכולל בהליכים נגד שני חוקרים חברי-סגל באוניברסיטה (הליכי משמעת, הליכים פנים אקדמיים (שימוע), וככל הנדרש גם הליכים בבית הדין לעבודה, והקשור וכרוך בהם).
 2. לאחר עיון בפניית היועץ המשפטי והסבריו, ועדת המכרזים סבורה בהתאם לתקנה9(ג)2, כי בשל טיב ההתקשרות ונסיבותיה, אין זה אפשרי ומוצדק לערוך לצורך כך פניה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון.
 3. לפיכך, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם עוה"ד הבאים: עו"ד גיל דחוח, ממשרד דחוח ושות עורכי דין מגדל מידטאון, דרך מנחם בגין 144 ת"א; עו"ד אסף ברנזון ממשרד גולדפרב זליגמן ושות,  מגדל A רח' יגאל אלון 96 תל אביב; ועו"ד פאול רויזמן , באר שבע - שנמצאו מתאימים לכך בבחינת היועץ המשפטי כמוסבר בפנייה, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)2: "התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין…";
 4. סכום ההתקשרויות המאושר כעת: עד 150,000 ₪ בתוספת מע"מ בכפוף להסדרת תקציב מתאים. ועדת המכרזים רשמה בפניה הדיווח כי ייתכן שתידרש בעתיד הגדלת הסכום בהתאם להתפתחויות המשפטיות בתיק.
 5. כל אחד ממשרדי עוה"ד הנ"ל ימציא את התצהירים והאישורים הנחוצים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

---

31.8.2022: ועדת המכרזים החליטה על הגדלת סכום ההתקשרות עם עו"ד גיל דחוח בסך 100,000 ש"ח נוספים, מהנימוקים המקצועיים שהונחו בפניה על ידי לשכת היועץ המשפטי.

24.1.2023: ועדת המכרזים החליטה על הגדלת סכום ההתקשרות עם עו"ד אסף ברנזון בסך 50,000 ש"ח נוספים + מע"מ, מהנימוקים המקצועיים שהונחו בפניה על ידי לשכת היועץ המשפטי.

7.2.2023: ועדת המכרזים החליטה על הגדלת סכום ההתקשרות עם עו"ד גיל דחוח בסך 70,000 ש"ח נוספים + מע"מ, מהנימוקים המקצועיים שהונחו בפניה על ידי לשכת הרקטור.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2022) 05/04/2022

5.4.2022, ארטרא, ג'קי בכר, כפיים: מימוש זכות ברירה בהסכם להפקת אירועים באוניברסיטה, לתקופה נוספת בתנאים זהים באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 28.2.2023.

12.4.2022, נ. טמיר פרויקטים בע"מ, א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ, אנטולי סולודקין, קלסיקת השיפוץ בע"מ, עובדיה אלפונס בע"מ, שילובי יוזמה בע"מ, א.מ. נתן בע"מ, יצחקי אוזל בע"מ, אייל רג'ואן: מימוש זכות ברירה בהסכם המסגרת בתחום הבינוי, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 25.4.2024.

12.4.2022, ד.ג ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשיפוץ ותחזוקה עד ליום 31.12.2022 בתנאים זהים.

24.5.2022, רץ פלוס בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי שליחויות עבור פרויקט השו"ת ויחידות שונות באוניברסיטה, בתנאים זהים, עד ליום 31.5.2023.

29.5.2022, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, הוט טלקום בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כל אחד מהספקים הנ"ל בהסכם לאספקת שירותי מפ"א לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה, עד ליום 9.6.2023, בתנאים זהים.

7.6.2022, גליקום שיווק בע"מי.א. מיטווך ובניו בע"מ וס. כחילה בע"מ: מימוש זכות ברירה עם כ"א מהחברות, בהסכם לאספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 18.7.2023, בתנאים זהים.

13.6.2022, עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לרישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנת "עוצמה 10" המשמשת לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול וניהול האחזקה (מוקד 8000), בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת 24 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.6.2024.

13.6.2022, מוניות תל השומר: מימוש זכות ברירה וכן שינוי מהותי להסכם בהיבטי תעריפי הנסיעה כפי הטבלה שהוצגה לועדת המכרזים וקיבלה אישורה, וזאת לתקופה נוספת בת 12 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 20.5.2023.

13.6.2022, פריימסק בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי קצין הגנת מידע Data Protection Officer לאוניברסיטה במיקור חוץ, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.6.2023.

28.6.2022, נקסטקום בע"מ: מימוש חלקי של זכות ברירה בהסכם לאספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.1.2023.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 30/03/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ

נושא ההתקשרות:

כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה

היקף התקשרות:  

עד 200 אש"ח בתוספת מע"מ במצטבר (בכפוף להסדרת תקציב מתאים), ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם

החלטת הועדה:  

לאחר שקילת הבקשה, ומהטעמים שצויינו ובמיוחד השילוב של השירות לכתיבת תכנים באנגלית ולתרגום לאנגלית עם השירות בעברית שסווג כפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לא מכבר - 

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם המתכנה לתוכן עברי בע"מ כפטורה ממכרז לפי סמכותה בתקנה 3(29) לצורך כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה, במסגרת סכום (במצטבר) שלא יעלה על 200 אש"ח בתוספת מע"מ, ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

בין היתר, החלטה זו מתקבלת בשים לב לטעמי ניסיון, רציפות השירות, השלמתו, יעילותו וכן מטעמי הצעת מחיר מיטבית - לאחר שנבדקו והשוו כמה הצעות הבאות בחשבון ונמצא כי הצעת המתכנה בע"מ משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 1.2022) 02/01/2022

4.1.2022, מוריה אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם למתן שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 31.1.2023. הגדלת התמורה ב-10% לאור שביעות רצון גבוהה מטיב השירות, במהלך תקופת ההארכה.

18.1.2022, מרסלו ספריצר [באמצעות חברה זרה  [Opalla Servicos de Apoio Administrativo LTDA: מימוש זכות ברירה היחידה בהסכם גיוס משאבים בברזיל ומדינות האזור באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022 בתנאים זהים.

18.1.2022, חברת קלינור שירותים לישראל בע"מ ועם חברת המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כ"א מחברות אלו בהסכם לשירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג, באופן שההתקשרות עם כ"א מהחברות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 8.5.2023 שיהווה מועד סיום אחיד לשתי ההתקשרויות. 

25.1.2022, מינקובסקי תקשורת בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יחסי ציבור, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 1.8.2022.

2.2.2022, חילן בע"מ: מימוש זכות הברירה הראשונה, שמשכה 3 שנים, בהסכם לשירות הפעלת התוכנות המותאמות מתוצרת חילן על גבי תשתיות הספק, תוך שימוש מלא במערכת המותאמת למערכות אוניברסיטת בר אילן ואבטחת רציפות פעילות השכר, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 30.4.2025. כמו כן אישור לפי סמכות ועדת המכרזים בתקנה 14(א)(11) להתאמת תכונה מיוחדת הנחוצה במערכת לצרכי האוניברסיטה ומערכותיה, במסגרת עלות של 22,500 ₪ (כולל 2 עמדות) בתוספת מע"מ, וכן תשלום שוטף שנתי שלא יעלה על 56,100 ₪ לשנה.

2.2.2022, חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי אבטחה לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 5.3.2023 וכן אישור עדכון תעריפי שכר משרות האבטחה השונות לפי סמכות ועדת המכרזים לפי תקנה 14(א)(11) לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז. 

8.3.2022, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ: מימוש זכות הברירה השלישית בהסכם לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים באופן שההתקשרות תוארך לתקופה נוספת, בתנאים זהים, עד ליום 1.4.2023.

24.3.2022, סומן חייקין KPMG: מימוש זכות הברירה, בכפוף לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה (שצפוי להתכנס רק בחודש מאי-יוני), עם פירמת סומך חייקין KPMG בהסכם לשירותי עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים וייעוץ בתחום המיסים, בתנאים זהים, לתקופה בת שנה נוספת, ממועד כינוסו של חבר הנאמנים בשנה זו. החלטה זו מתמקדת רק בשירותים הניתנים לאוניברסיטת בר אילן (ע"ר), ואין בה כדי להשליך על מינוי רו"ח מבקר לחברת ביראד. [חבר הנאמנים אישר את מינויו מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רו"ח כרואה החשבון של האוניברסיטה לביקורת דו"חות כספיים לשנה האקדמית תשפ"ב - בחודש אייר תשפ"ב, מאי 2022]. 

וועדת תשמות 28/12/2021 28/12/2021

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 31/12/2021

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 30/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

30.11.2021

שם הספק:

קרדיט גארד בע"מ (החלטה מיום 15.2.2022: החברה מוזגה לתוך הייפ פתרונות תשלום בע"מ והזמנות עתידיות יצאו לחברה זו).

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

מחשבים אי די פי

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

אואזיס

אקסלנדו בע"מ

אלעד מערכות תוכנה בע"מ

דופיניטי בע"מ 

נושא ההתקשרות:

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2023). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

 1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם הספקים להלן, לפי הטבלה המצורפת, בתחום השירות הסמוך לשמם - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): קרדיט גארד בע"מ; מוביטי בע"מ; אורקל ישראל בע"מ; קומסיין בע"מ; ג'יניוס 11 מערכות בע"מ; אופנאפ בע"מ; מ.י.ה מחשבים בע"מ; מחשבים אי די פי; תשתית ייעוץ מדעי בע"מ; מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ; מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ; ווי אנקור בע"מ; אואזיס; אקסלנדו בע"מ; אלעד מערכות תוכנה בע"מ; דופיניטי בע"מ; 
 2. היקף התקשרות: תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2023). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.
 3. כל אחד מהספקים ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 4. יובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב. בכל מקרה, כל סיווגי הפטור להתקשרות המצויינים בטבלה נמוכים מסך 1,500 אש"ח כולל מע"מ לתקופה ולפיכך אינם כפופים לאישור ועדת הפטור.
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 4.2021) 05/10/2021

5.10.2021, אי. אם. מערכות שילוט בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם להכנת ולהתקנת שלטי תורמים באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 14.10.2022.

5.10.2021, אריה דסל תעשיות בע"מ, אחים וקסמן תעשיות בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת כסאות לאוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 1.12.2022.

12.10.2021, שופרסל בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת תווי קנייה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 31.12.2022.

12.10.2021, נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; שרמן אדריכלות ואפיון בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותים אדריכליים, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 25.9.2022. תיקון, 26.10.2021: מימוש זכות הברירה באופן חלקי, לחצי שנה בלבד בשלב זה.

12.10.2021, א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 30.1.2023.

12.10.2021, שלהבת מערכות מידע בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום הבטיחות. לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 18.11.2022.

19.10.2021, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, ש. שלמה רכב בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי חכירה של רכבים בשיטת ליסינג תפעולי, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 28.12.2022.

26.10.2021, אוריקון בע"מ, אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ וצילומעתיק בע"מ: מימוש זכות הברירה השלישית והאחרונה בהסכם לרכישת מדפסות, לתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות עם כ"א מהנ"ל תעמוד בתוקפה עד ליום 1.1.2023.   

26.10.2021, אסנת חברה לעבודות קבלניות; עובדיה אלפונס שיפוצים; לב אביר הנדסת חשמל; השביל הירוק; ירום אור; א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור; ד. סער הנדסת מיזוג אויר; י.י. כהן הנדסת חשמל; פיוז קבלני חשמל תקשורת ואחזקה; גלעד דוגה בניה ועבודות איכות; שטאנג בנייה והנדסה; מ. דרורי שרותי חשמל; מסגריית מני; כלפון יוסף עבודות אלומיניום; ש.א מערכות מיזוג; גיא חנוני בניה ופיתוח; חלבי אמל ובניו איטום; אבי ישראלי אלמנטים מתועשים; בצלאלי כרמי; נסיב חלבי; אלום בראל: מימוש זכות ברירה בהסכמי מסגרת למקצועות שונים בתחומי הבנייה, פיתוח, שיפוצים ותחזוקה, באופן שההתקשרות עם כ"א מהקבלנים הנ"ל לסוג העבודה/המלאכה הספציפית הנקובה בהסכם איתו תוארך לתקופה נוספת ובתנאים זהים עד ליום 31.3.2022 כולל.

1.11.2021, זהר לוי (עוסקת): מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי יעוץ אסטרטגי וייעוץ בתחום קשרי ממשל עבור מרכז רקמן, וזאת לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 17.11.2022. 

9.11.2021, אלעד מערכות: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פיתוח פורטל ארגוני, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 23.10.2022.

16.11.2021, חילן בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי עיבוד נתונים הפעלת מערכת שכר עבודה ונוכחות והפקת דו"חות ותלושי שכר, על בסיס תוכנות חילן, לתקופה של 3 שנים נוספות, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 30.4.2025.

16.11.2021, סער פרומרקט: מימוש זכות הברירה ל-8 חודשים וכן סיווג התקשרות המשך תוך קבלת אישור מנכ"ל, בת 6 חודשים נוספים, לצורך הפקת אירועי חבר הנאמנים, כפטורה ממכרז, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת הלקחים והתובנות ממסכת האירועים. 

23.11.2021, בי.אן.ווי בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פרסום לאוניברסיטה, למשך שנה נוספת, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.11.2022. מסגרת התקשרות עד 3 מש"ח בתוספת מע"מ.

30.11.2021, שוורץ ובניו בע"מ: מימוש זכות הברירה עם שוורץ ובניו בע"מ, לצורך קבלת שירותי ד"ר חיה שוורץ לניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל. תקופת ההתקשרות הנוספת: שנה עד ליום 31.12.2022 ובהיקף כספי שלא יעלה על 170,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב בפועל). 

28.12.2021, ההוצאה לאור גרף ייזום והשקעות בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשיתוף פעולה בהוצאת סדרת ספרי עיון בנושא ההיסטוריה של הרעיונות/דיפלומטיה תרבותית, לתקופה נוספת בת שנתיים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 1.1.2024.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 29/06/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

29.6.2021

שם הספק

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) 

מהות ההתקשרות:

בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים באוניברסיטה (בדגש על מבחני מיון אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי, יעלנ"ט) ומתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה לאוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:

לאחר שועדת המכרזים השתכנעה כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) הוא תאגיד בת מסוג עמותה - הפועל שלא למטרות רווח (מלכ"ר), שחבריו הם האוניברסיטאות המייסדות, וביניהן גם אוניברסיטת בר אילן, וכי הועד המנהל של מאל"ו מורכב מראשי האוניברסיטאות וכי נציג אוניברסיטת בר אילן (פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור) גם משתתף בועד המנהל של מאל"ו, וכי מטרותיו של מאל"ו הן קידום פעילות המוסדות להשכלה גבוהה ובין היתר "בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה" ו-"מתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה למוסדות חינוך ולארגונים אחרים כדי לפתח את הידע והניסיון של העמותה" - ולאחר שהוסבר לועדת המכרזים כי מאל"ו יוצר ומפתח בעצמו את בחינות הקבלה השונות: מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(27)(א) לתקופה בת 3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).
 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(11) 26/05/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון.

תאריך ההחלטה:

26.5.2021 (אישור מנכ"ל מיום 2.6.2021)

שם הספק:   

רוני פילו (עוסק)

נושא ההתקשרות:

השקעות כספים ופעולות אחרות בשוק ההון

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024,  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, כדלקמן:

 1. סיווג ההתקשרות עם מר רוני פילו (עוסק) כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(11): התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון. וזאת לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024.
 2. סך התמורה שתשולם לנותן השירותים: כנקוב בפני ועדת המכרזים [סודי-מסחרי].
 3. הצדדים יחתמו על הסכם ההתקשרות בנוסח שעבר עיון והתייחסות לשכת היועץ המשפטי.
 4. נותן השירותים ימציא את התצהירים והאישורים הנחוצים כמקובל.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 2.6.2021.

פרסום וועדת תשומות 01/04/2021 01/04/2021

ריכוז החלטת וועדת תשומות עד לתאריך 01/04/2021