מידע כללי - ארגון ושיטות

יחידת ארגון ושיטות עוסקת בהפקה ועדכון נהלים, תוך התאמתם לתהליכים ושיטות העבודה, מעקב ובקרה אחר התקציבים של יחידות תכנון ארגון ולוגיסטיקה, ניתוח עיסוקים ובניית תחומי סמכות ואחריות ליחידות האוניברסיטה, שיפור שיטות תהליכי עבודה תוך מתן דגש על יעילות וחיסכון, תנאי עבודה, תקנון כוח אדם, ביצוע בחינות ארגוניות תפעוליות ותכניות התייעלות.
 
 
מנהל היחידה:
ניסים בטאט, מהנדס
טלפון:
03-5318878
דוא"ל:
NISSIM.BATAT@ MAIL.BIU.AC.IL