ארגון ושיטות

עדכון והפקת נהלים חדשים תוך התאמתם לתהליכים ולשיטות העבודה.
בדיקת שינויים ארגוניים, תקני כוח אדם והגדרות תפקיד על פי ניתוח עיסוקים.
שיפור שיטות ותהליכי עבודה תוך מתן דגש על יעילות חסכון ותנאי עבודה.
 
מיקום: בניין מנהלה, בקומה התחתונה
טל': 03-5318878