להקמת רשימת מציעים - קבלני מסגרת לביצוע עבודות בתחום ריהוט משרדי (נגרות)

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: