השלמת רשימת ספקי מסגרת של ציוד מחשוב (מכרז השלמה למכרז 14/20 לרכישת ציוד מחשוב)

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: