הקמת רשימת קבלני מסגרת לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במקצועות: 1. בינוי (קבלן ראשי); 2. תחזוקה ושיפוצים

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: