הצעת מחיר לאספקת קרח יבש 2020 - 2021

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
מסמכי המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: