שירותי שיווק וגיוס סטודנטים, במיקור חוץ, לתוכנית לימודי תעודה "הכרת עולם הרפואה"

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: