ימי גיבוש ב-18.9.2019 ו-23.9.2019

בתאריכים 18/9/2019 ו-23/9/2019 היחידות השונות באגף תפעול יוצאות לגיבוש