שינוי במועדי פתיחת שערים במהלך חופשת עובדי המינהל תשע"ט

להלן רשימת השינויים בפתיחת השערים במהלך חופשת עובדי המינהל בין התאריכים 18 עד 23 באוג' 2019:

החל מיום ראשון, 18 באוג' 2019:

שער הבנק (2), שער דקלים (5), שער מוסיקה (20) ייפתחו רק החל מהשעה 08:00 וייסגרו מוקדם מהרגיל בשעה 20:00.

שער גהה (30) יפעל בין השעות 06:30 עד 22:00.

שער אונו (40) – סגור.

 

בתאריכים האמורים לא מתקיימת פעילות במסגרת "קמפוס פתוח" ובהתאם לא תאופשרנה ההקלות הנוגעות לפעילות זו.

מחלקת הביטחון ממשיכה את פעילות האבטחה גם במהלך ימי החופשה. כל ממצא חריג בקמפוס נבקש לעדכן במוקד הבקרה בטלפון פנימי 7171 ובמקרי חירום 7777.