עבודות שיפוצים בבניין לוננפלד (205) - מעבדת צב"מ

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: