אספקה, התקנה ואחזקת מכונות לצילום, סריקה והדפסת מסמכים עבור יחידות האוניברסיטה

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: