אספקת מערכת מולטימדיה והתקנתה באודיטוריום בית הספר לרפואה בצפת

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: