הזמנה לקבלת הצעות - מכירת תכולה של מעונות האוניברסיטה

מספר: 
תאריך פרסום: 
מועד אחרון להגשת המכרז: 
מסמכי המכרז: 
יחידה מפרסמת: 
סטטוס: