רשימת מכרזים

 ספק / יזם שלום רב,

אוניברסיטת בר-אילן הקימה אתר אינטרנט ייעודי זה למכרזים, רכש והתקשרויות עם דגש רב על נוחות, זמינות ושקיפות המידע.
לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.
 

  العربية

הודעות

1. להתקנת תוכנת ACROBAT המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

2. דרכי תשלום להשתתפות במכרז (רק אם נדרש תשלום כנ"ל במכרז  עצמו)- באמצעות שובר תשלום / באמצעות העברה בנקאית לחשבון האוניברסיטה.

לפרטים יש לפנות לעורך המכרז המופיע במודעה.

3. ספק / קבלן המתעניין בהשתתפות במכרז, מתבקש למסור את פרטיו למדור מכרזים וזאת לצורך קבלת עדכונים הנוגעים למכרז. האחריות על קבלת עדכונים / הבהרות הינה של המציע בלבד.

מספר נושא יחידה מפרסמת תאריך פרסום מועד אחרון לרכישת המכרזסמל מיון מועד אחרון להגשת המכרז מסמכי המכרז סטטוס
7/18 אספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ולפקסים רכש כללי 24/04/2018 30/05/2018 12:00 נסגר
11/18 אספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן אגף תפעול 07/06/2018 26/06/2018 12:00 נסגר
8/18 רכישת שירותי פיתוח פורטל ארגוני עבור האוניברסיטה בפלטפורמת SHAREPOINT המרכז לתקשוב ומידע 14/06/2018 09/08/2018 12:00 נסגר
12/18 רכישת כלי רכב עבור האוניברסיטה אגף תפעול 27/06/2018 08/07/2018 12:00 נסגר
13/18 הכנה והתקנת שלטי תורמים אגף תפעול 27/06/2018 23/07/2018 12:00 נסגר
15/18 שירותי תכנון וייעוץ בתחום הבטיחות אגף תפעול 19/07/2018 27/08/2018 12:00 נסגר
14/18 עבודות שיפוצים בבניין לוננפלד (205) - מעבדת צב"מ אגף תפעול 26/07/2018 06/09/2018 12:00 נסגר
16/18 אספקת כיסאות אגף תפעול 06/08/2018 13/09/2018 12:00 נסגר
17/18 עבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין מדעי המחשב אגף תפעול 14/08/2018 16/09/2018 12:00 נסגר
27.2018 רכישת קרח יבש מדור רכש מחקר וחומ"ס 27/08/2018 02/09/2018 15:00 נסגר