הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2022) 05/04/2022

5.4.2022, ארטרא, ג'קי בכר, כפיים: מימוש זכות ברירה בהסכם להפקת אירועים באוניברסיטה, לתקופה נוספת בתנאים זהים באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 28.2.2023.

12.4.2022, נ. טמיר פרויקטים בע"מ, א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ, אנטולי סולודקין, קלסיקת השיפוץ בע"מ, עובדיה אלפונס בע"מ, שילובי יוזמה בע"מ, א.מ. נתן בע"מ, יצחקי אוזל בע"מ, אייל רג'ואן: מימוש זכות ברירה בהסכם המסגרת בתחום הבינוי, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 25.4.2024.

12.4.2022, ד.ג ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשיפוץ ותחזוקה עד ליום 31.12.2022 בתנאים זהים.

24.5.2022, רץ פלוס בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי שליחויות עבור פרויקט השו"ת ויחידות שונות באוניברסיטה, בתנאים זהים, עד ליום 31.5.2023.

29.5.2022, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, הוט טלקום בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כל אחד מהספקים הנ"ל בהסכם לאספקת שירותי מפ"א לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה, עד ליום 9.6.2023, בתנאים זהים.

7.6.2022, גליקום שיווק בע"מי.א. מיטווך ובניו בע"מ וס. כחילה בע"מ: מימוש זכות ברירה עם כ"א מהחברות, בהסכם לאספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 18.7.2023, בתנאים זהים.

13.6.2022, עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לרישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנת "עוצמה 10" המשמשת לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול וניהול האחזקה (מוקד 8000), בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת 24 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.6.2024.

13.6.2022, מוניות תל השומר: מימוש זכות ברירה וכן שינוי מהותי להסכם בהיבטי תעריפי הנסיעה כפי הטבלה שהוצגה לועדת המכרזים וקיבלה אישורה, וזאת לתקופה נוספת בת 12 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 20.5.2023.

13.6.2022, פריימסק בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי קצין הגנת מידע Data Protection Officer לאוניברסיטה במיקור חוץ, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.6.2023.

28.6.2022, נקסטקום בע"מ: מימוש חלקי של זכות ברירה בהסכם לאספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.1.2023.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(19) 30/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(19) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: ביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח, למטרות חינוך ומחקר, עם מי שתורם ממקורותיו מחצית עלות ביצוע המיזם, לאחר בחינת קיומם של מיזמים דומים לפי תקנה 5.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם היחידה באוניברסיטה:

ספירת הסוכרת הגליל ע"ש ראסל ברי

שם השותף למיזם:

אי"ל - האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר)

נושא ההתקשרות:

מיזם ללא מטרות רווח בתחומי הבריאות והחינוך הציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

היקף/תקופה ועיקרי ההתקשרות:

כמפורט בסעיף 2

החלטה

לאחר בחינת קיומם של מיזמים אחרים כנדרש בתקנות 3(19) ו-5 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו משך למעלה מ-14 ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם אי"ל האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר), לביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח למטרות בריאות וחינוך ציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. (יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם) - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(19).
  2. משך ההתקשרות: שנה עם זכויות ברירה להאריכה בתקופות נוספות, כפי צרכי הספרה, עד לתקופה מצטברת של 4 שנים נוספות שנים, בהיקף כספי כולל של 511,875ש"ח למיזם (חלקה של האוניברסיטה); ה"ספרה" ואי"ל יחלקו ביניהם בהסכמה את עלויות המיזם.

פעולות ה"ספרה"

פעולות "איל"

שלב ראשון – מיפוי והקמה

 

מיפוי המאפיינים והצרכים המיוחדים של אוכלוסיית הרשות מבחינת בריאות הקהילה ומצב הסוכרת ברשות +מיפוי החסמים המובנים הקיימים ברשות המשפיעים על בריאותם של תושבים ועל יכולתם להישמע להמלצות רפואיות;

הקמת סניפים של "איל" בארבע מהרשויות (ברשות החמישית כבר הוקם סניף)

שלב שני - פיתוח אסטרטגיה

 

בהסתמך על המיפוי, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

בהסתמך על המיפוי, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

שלב שלישי - תפעול

 

בהסתמך על המיפוי, ובהתאם לאסטרטגיית ההתערבות שפותחה, פיתוח תכנים מתאימים להעברה לקהל הרחב ולחולי סוכרת, לפי העניין, בין בהרצאות, בסדרת מפגשים או באירועים מיוחדים;

תפעול שוטף של סניפי "איל" בכל חמש הרשויות כולל מתן הרצאות לקהל הרחב ולחולי סוכרת, עריכת תכנית בת מספר מפגשים לחולי סוכרת ללימוד התמודדות יומיומית עם המחלה ("בית ספר לסוכרת") ועריכת אירועים מיוחדים בסניף (כמו לדוגמה חודש המודעות  למחלת הסוכרת ומפגש הכנה מיוחד לקראת חודש הרמאדן);

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם באופן כללי והשפעות ההתערבויות השונות ותכני הלימוד השונים באופן נקודתי;

 

הצדדים יפעלו לפי כללי אבטחת מידע וסודיות המפורטים בנספח שיוכן בשיתוף ה-DPO

3. ועדת המכרזים רושמת כי פרופ' נעים שחאדה - מנהל 'הספרה', הינו גם יו"ר אי"ל, ועל כן תוסדר התחייבות ספציפית למניעת ניגוד עניינים לגבי מיזם זה, ככל שזו טרם הוסדרה.

4. אי"ל האגודה הישראלית לסוכרת תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 30/03/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ

נושא ההתקשרות:

כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה

היקף התקשרות:  

עד 200 אש"ח בתוספת מע"מ במצטבר (בכפוף להסדרת תקציב מתאים), ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם

החלטת הועדה:  

לאחר שקילת הבקשה, ומהטעמים שצויינו ובמיוחד השילוב של השירות לכתיבת תכנים באנגלית ולתרגום לאנגלית עם השירות בעברית שסווג כפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לא מכבר - 

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם המתכנה לתוכן עברי בע"מ כפטורה ממכרז לפי סמכותה בתקנה 3(29) לצורך כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה, במסגרת סכום (במצטבר) שלא יעלה על 200 אש"ח בתוספת מע"מ, ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

בין היתר, החלטה זו מתקבלת בשים לב לטעמי ניסיון, רציפות השירות, השלמתו, יעילותו וכן מטעמי הצעת מחיר מיטבית - לאחר שנבדקו והשוו כמה הצעות הבאות בחשבון ונמצא כי הצעת המתכנה בע"מ משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(12) 30/03/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המוסד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת לפי תקנה 3(12) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם נותן השירותים:

 חברת ש.ע.ל הצפון- חברה לנכסים בע״מ (הבעלים)

מהות ההתקשרות:

שכירת משרדים שבבעלותה בשטח של 88 מ"ר בבניין הידוע בשם "בית המורה" בצפת.

החלטה:

לאחר קבלת הסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, ועדת המכרזים השתכנעה בייחודיות מיקום המשרדים המדוברים בבית המורה שסמוך עד מאד לפקולטה לרפואה. 

בנסיבות אלו, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת ש.ע.ל הצפון- חברה לנכסים בע״מ (הבעלים), לשכירת משרדים שבבעלותה בשטח של 88 מ"ר בבניין "בית המורה" הנמצא בקרבה רבה (כ-20 מטר ו-7 שניות הליכה בלבד מהכניסה הראשית לפקולטה), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(12) תוך הדגשת מיקומם הייחודי.

דעת ועדת המכרזים הונחה גם לגבי דמי השכירות שישולמו, העומדים בטווח הסבירות המצטייר מדו"ח השמאות שהוכן לאחרונה עבור בית קיטה בצפת. 

תקופת ההתקשרות המאושרת:  שנה אחת, החל ביום 1.4.2022, עם שלוש אופציות הנתונות לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בעד 3 שנים נוספות (לשיעורין לפי החלטת ועדת המכרזים). היקף כספי: בשנת השכירות הראשונה - דמי שכירות של 6100 ₪ בתוספת מע"מ לחודש, ובתקופות האופציה - 6,600 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ. 

תושלם הכנת ההסכם לצורך שכירות זו. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 30/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

30.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

 האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר)

מהות ההתקשרות:  

 שיתוף פעולה בתחום ההוראה - הפעלת תכנית ההוראה ‘עשה לך רב’  להכשרת רבנים ומחנכים תורנים

תקופת והיקף ההתקשרות:

 עד 5 שנים מיום 1.4.2022, ובהיקף כספי של עד 105,000 ₪ (חלקה של האוניברסיטה).

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי סיווג ההתקשרות עם האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר) לצורך המשך הפעלת תכנית ההוראה ‘עשה לך רב’  להכשרת רבנים ומחנכים תורנים - היא שיתוף פעולה בתחום ההוראה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עם האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר) לתוכנית הכשרה שנתית כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד 5 שנים מיום 1.4.2022, ובהיקף כספי של עד 105,000 ₪ (חלקה של האוניברסיטה). נמסר כי הסכום מכוסה תקציבית.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 24/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

24.3.2022

שם הספק:

 איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת)

נושא ההתקשרות:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט')

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 30.9.2022, ובהיקף כספי עד 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת) כספק יחיד להמשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט'). 

2 .מסגרת התקשרות: עד 30.9.2022, ובהיקף כספי של עד 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

3 .נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. נמסר כי כתב הגנת מידע הוסדר.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 24/03/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

24.3.2022

שם הספק: 

י.י. גרנות אדריכלים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך שירותי אדריכלות ובקשות להיתרי בניה עבור תוספת בניה בנק המזרחי במסגרת עבודות הקו הסגול.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם י.י. גרנות אדריכלים בע"מ, לצורך המשך שירותי אדריכלות ובקשות להיתרי בניה עבור תוספת בניה בנק המזרחי במסגרת עבודות הקו הסגול.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי הכנסת ספק/נותן שירותים חדש, עשויה לגרום לעיכוב בתהליך הבקשה להיתר והשלמת התכנון המפורט אשר יגרמו להפסד כספי ניכר לאוניברסיטה ולפיכך גם שיקולי חסכון.
החלטה מכרזים סגורים רבעון 1.2022 15/03/2022

15.3.2022, מכרז סגור 4/22 לריהוט מעבדת דר' שחר אלון בפקולטה להנדסה (בנין 1104 קומה 3) אישור קיום מכרז סגור בין נותני שירות בקטגוריית ריהוט מעבדות (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 08/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

8.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”

מהות ההתקשרות:  

זירה מוניציפלית: הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) והרחבת פעילותן לרשויות נוספות 

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 550 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”, לצורך המשך הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) והרחבת הפעילות - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “יוזמת אורות”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 550 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 08/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

8.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת "חבצלת מוסדות חינוך" המקיימת תכניות גישור ויישוב סכסוכים למנהיגות חינוכית במרכז לחברה משותפת "גבעת חביבה"

מהות ההתקשרות:  

זירה חינוכית: הרחבת השותפות המעשית שקיימת וקיום קורס גישור בין-מגזרי למנהלי בתי ספר ומנהיגים חינוכיים מרחבי המדינה

תקופת והיקף ההתקשרות:

 עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 195 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת "חבצלת מוסדות חינוך" המקיימת תכניות גישור ויישוב סכסוכים למנהיגות חינוכית במרכז לחברה משותפת "גבעת חביבה", לצורך הרחבת השותפות המעשית שקיימת ולקיום קורס גישור בין-מגזרי למנהלי בתי ספר ומנהיגים חינוכיים מרחבי המדינה, במסגרתו מוכשרים המשתתפים – יהודים וערבים – לשמש מגשרים ומתווכים בנושא השסע הלאומי, ופועלים לבניית הסכמות בזירה החינוכית - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “חבצלת מוסדות חינוך”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 195 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות