הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2021) 13/07/2021

13.7.2021, נקסטקום בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקה ולהתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 10.7.2022.

13.7.2021, גליקום שיווק בע"מ, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ,  י.א. מיטווך ובניו בע"מ, ס. כחילה בע"ממימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות עם כ"א מהנ"ל תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 18.7.2022.   

20.7.2021, טופ סקייליין מערכות הנדסה בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת מערכות טמ"ס ותחזוקתן, באופן שההתקשרות עם החברה תעמוד בתוקפה עד ליום 21.1.2023.   

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2022) 05/07/2022

5.7.2022, מינקובסקי תקשורת בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יחסי ציבור, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 31.1.2023.

12.7.2022, בית גנזים - שירותי גניזה מרכזיים 1995 בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי ארכיב לאוניברסיטה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 31.5.2023 כולל. 

12.7.2022, אי. אמ. אס. בע"מ (אינטרנשיונל מדיסין סטדיס): מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי שיווק וגיוס סטודנטים, במיקור חוץ, לתכנית לימודי תעודה "הכרת עולם הרפואה", באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 5.8.2023.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 4.2020) 01/10/2020

1.10.2020,  KMPG סומך חייקיןמימוש זכות הברירה הקבועה בהסכם שנכרת עם פירמת רו"ח KMPG סומך חייקין לעריכה וביקורת של דוחות כספיים, שירותים חשבונאיים נוספים, וייעוץ בתחום המסים - למתן כל השירותים שנקבעו בהסכם לחברת הבת ביראד חברה למחקר ופיתוח בע"מ, החל מיום 1.10.2020 למשך שנת דיווח, בכפוף לקיום תקציב מתאים (18.10 אושר קיום תקציב מתאים).

20.10.2020, אקסלנדומימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פיתוח BI, בתנאים זהים, באופן שהתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 1.6.2021.

26.10.2020, ברוקנר יערמימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פרסום עם משרד ברוקנר יער (BNY) בתנאים זהים, למשך שנה נוספת, באופן שהתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 5.11.2021. בכפוף לתקציב מתאים.

26.10.2020, שופרסלמימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת תווי קניה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק/חנויות שונות עם שופרסל בתנאים זהים, למשך שנה נוספת, באופן שהתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 31.12.2021. בכפוף לתקציב מתאים.

3.11.2020, א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.1.2022.

3.11.2020, ויסוקר שטרן בע"מ; משה בן צבי מהנדסים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום של מיזוג אוויר, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.6.2021.

10.11.2020, מוריה אריכא (עוסקת): מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותים במיקור חוץ של ניהול כוח אדם במועדונים שיקומיים–תעסוקתיים לנכים המופעלים על ידי האוניברסיטה באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 31.1.2022.

23.11.2020, טי. איי. פתרונות (ישראל) בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תחזוקת מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת חברת TRANE המתוקנים בקמפוס, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022.

23.11.2020, כפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של 7 מעליות בבניינים שונים בקמפוס אוניברסיטת בר אילן, באופן שתקופת השירות והתחזוקה תוארך ב-10 שנים ממועד סיום תקופת האחריות של כל מעלית. כיוון שהמעליות כולן הותקנו בסמיכות זמנים זו לזו, מורה ועדת המכרזים מטעמי אחידות ויעילות ניהול ההתקשרות, על קביעת מועד אחיד לסיום תקופת השירות והתחזוקה המוארכת ביום 23.8.2029.

23.11.2020, האנציקלופדיה התלמודית (שילוב תכניה בפרוייקט השו"ת); טראסקונט (אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות); טל מערכות - משה חסיד (מפיץ התקני פרוייקט השו"ת בישראל ללקוחות פרטיים) ; TES חברה זרה (מפיצת התקני פרוייקט השו"ת בארה"ב); ד"ר יונתן שלר (שירותי ניהול עבור פרוייקט השו"ת – שילוב היכרות תכנית, תוכנתית ועסקית): מימוש זכות ברירה עם כל אחד מחמשת נותני השירותים הנ"ל, לשירות הנקוב לצד שמו, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרויות תעמודנה בתוקפן עד ליום 7.1.2022.

15.12.2020, טלדור: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה והתקנה ותחזוקת מערכת FireWall ו- Sand Box של חב' צ'ק פוינט, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 23.9.2021.

15.12.2020, אלעד מערכות תוכנה בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי פיתוח פורטל ארגוני SHAREPOINT, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 23.10.2021.

23.12.2020, מינקובסקי תקשורת: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יח"צ לאוניברסיטה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה ל-12 חודשים נוספים (ונכון למועד זה, במצטבר 18 חודשים נוספים) עד ליום 28.2.2022.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 4.2021) 05/10/2021

5.10.2021, אי. אם. מערכות שילוט בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם להכנת ולהתקנת שלטי תורמים באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 14.10.2022.

5.10.2021, אריה דסל תעשיות בע"מ, אחים וקסמן תעשיות בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת כסאות לאוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 1.12.2022.

12.10.2021, שופרסל בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת תווי קנייה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 31.12.2022.

12.10.2021, נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; שרמן אדריכלות ואפיון בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותים אדריכליים, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 25.9.2022. תיקון, 26.10.2021: מימוש זכות הברירה באופן חלקי, לחצי שנה בלבד בשלב זה.

12.10.2021, א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 30.1.2023.

12.10.2021, שלהבת מערכות מידע בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום הבטיחות. לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 18.11.2022.

19.10.2021, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, ש. שלמה רכב בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי חכירה של רכבים בשיטת ליסינג תפעולי, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 28.12.2022.

26.10.2021, אוריקון בע"מ, אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ וצילומעתיק בע"מ: מימוש זכות הברירה השלישית והאחרונה בהסכם לרכישת מדפסות, לתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות עם כ"א מהנ"ל תעמוד בתוקפה עד ליום 1.1.2023.   

26.10.2021, אסנת חברה לעבודות קבלניות; עובדיה אלפונס שיפוצים; לב אביר הנדסת חשמל; השביל הירוק; ירום אור; א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור; ד. סער הנדסת מיזוג אויר; י.י. כהן הנדסת חשמל; פיוז קבלני חשמל תקשורת ואחזקה; גלעד דוגה בניה ועבודות איכות; שטאנג בנייה והנדסה; מ. דרורי שרותי חשמל; מסגריית מני; כלפון יוסף עבודות אלומיניום; ש.א מערכות מיזוג; גיא חנוני בניה ופיתוח; חלבי אמל ובניו איטום; אבי ישראלי אלמנטים מתועשים; בצלאלי כרמי; נסיב חלבי; אלום בראל: מימוש זכות ברירה בהסכמי מסגרת למקצועות שונים בתחומי הבנייה, פיתוח, שיפוצים ותחזוקה, באופן שההתקשרות עם כ"א מהקבלנים הנ"ל לסוג העבודה/המלאכה הספציפית הנקובה בהסכם איתו תוארך לתקופה נוספת ובתנאים זהים עד ליום 31.3.2022 כולל.

1.11.2021, זהר לוי (עוסקת): מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי יעוץ אסטרטגי וייעוץ בתחום קשרי ממשל עבור מרכז רקמן, וזאת לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 17.11.2022. 

9.11.2021, אלעד מערכות: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פיתוח פורטל ארגוני, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 23.10.2022.

16.11.2021, חילן בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי עיבוד נתונים הפעלת מערכת שכר עבודה ונוכחות והפקת דו"חות ותלושי שכר, על בסיס תוכנות חילן, לתקופה של 3 שנים נוספות, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 30.4.2025.

16.11.2021, סער פרומרקט: מימוש זכות הברירה ל-8 חודשים וכן סיווג התקשרות המשך תוך קבלת אישור מנכ"ל, בת 6 חודשים נוספים, לצורך הפקת אירועי חבר הנאמנים, כפטורה ממכרז, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת הלקחים והתובנות ממסכת האירועים. 

23.11.2021, בי.אן.ווי בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פרסום לאוניברסיטה, למשך שנה נוספת, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.11.2022. מסגרת התקשרות עד 3 מש"ח בתוספת מע"מ.

30.11.2021, שוורץ ובניו בע"מ: מימוש זכות הברירה עם שוורץ ובניו בע"מ, לצורך קבלת שירותי ד"ר חיה שוורץ לניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל. תקופת ההתקשרות הנוספת: שנה עד ליום 31.12.2022 ובהיקף כספי שלא יעלה על 170,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב בפועל). 

28.12.2021, ההוצאה לאור גרף ייזום והשקעות בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשיתוף פעולה בהוצאת סדרת ספרי עיון בנושא ההיסטוריה של הרעיונות/דיפלומטיה תרבותית, לתקופה נוספת בת שנתיים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 1.1.2024.

פרסום וועדת תשומות 01/04/2021 01/04/2021

ריכוז החלטת וועדת תשומות עד לתאריך 01/04/2021