הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.10.2021 (אישור מנכ"ל: 3.11.2021).

שם הספק :

פ.ק. אלקטרה בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד.

היקף ההרחבה:  

תקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, בהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם פ.ק. אלקטרה בע"מ, בהסכם לשירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים - וזאת בשל נימוקי שירות מקצועי, אמין וזמין, ושביעות רצון מטיב שירותי החברה כמו גם לשם רציפות תקינות מתקני החשמל והבקרה שבתחזוקת החברה לשביעות רצון האוניברסיטה, כמו גם משום שתנאי ההתקשרות מטיבים ביחס למחיר השוק.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

 

---

אישור מנכ"ל התקבל ביום 3.11.2021.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 26/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021 (אישור מנכ"ל: 2.11.2021).

שם הספק :

נקסטקום אנרג'י בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהחברה הקימה באוניברסיטה.

היקף ההרחבה:  

5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

לאחר שקיבלה הסברים ונימוקי חברת TDI שליוותה את המכרז כיועצת האוניברסיטה, ועמדת סמנכ"ל תפעול – ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג התקשרות המשך עם נקסטקום אנרג'י בע"מ לצורך תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהוקמו באוניברסיטה, כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2).

2. אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי שירות מקצועי, הצורך בתחזוקה מעבר לשנת האחריות, ואחידות וכוללניות האחריות והתחזוקה תחת ‘קורת גג אחת’ כחלק מיעילות תפעולית בייצור חשמל סולארי, כמו גם סבירות התמורה לתחזוקה שנתית בה מדובר.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

4. עוד מציינת ועדת המכרזים כי המקרה הולם גם לסמכותה להורות על שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז לפי תקנה 14(א)(11).  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 01/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021 (אישור מנכ"ל: 10.11.2021).

שם הספק :

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו)

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ליסינג תפעולי (רכב)

היקף ההרחבה:  

147,800 ש"ח בתוספת מע"מ

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך עם פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו), בהסכם לשירותי ליסינג תפעולי (רכב), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לרכישה של רכב קיה קרניבל המשמש כיום את האוניברסיטה, מבעלות החברה, בסך 147,800 ש"ח בתוספת מע"מ, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי התאמה מלאה לצרכי האוניברסיטה, עלות כספית, יעילות שימוש וכדאיות כלכלית. 

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021 (אישור מנכ"ל: 17.11.2021).

שם הספק :

 סער פרומרקט

הרחבת ההתקשרות:

הפקת אירועי חבר נאמנים 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.9.2022 (חלקה באמצעות מימוש זכות ברירה וחלקה על דרך אישור התקשרות המשך)

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כפי סמכותה בתקנה 6, את מימוש זכות הברירה האחרונה עם חברת סער פרומרקט בהסכם להפקת אירועי חבר נאמנים, לתקופה של 8 חודשים נוספים, וכן מאשרת להאריך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(2) ובכפוף לאישור מנכ"ל, את תקופת ההתקשרות ב-6 חודשים נוספים, באופן שזו תסתיים ב30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת לקחים ותובנות ממסכת האירועים. היקף כספי בהתאם לתכנית ולפי תקציב שיאושר (אך מוגבל בסמכות ועדת המכרזים שאינה טעונה אישור ועדת פטור).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/01/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022 (אישור מנכ"ל: 11.1.2022).

שם הספק :

מוריה אריכא (באמצעות חב' אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ)   

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון

היקף ההרחבה:  

מומשה זכות ברירה למשך שנה נוספת באופן שההתקשרות תוארך עד ליום 31.1.2023. עניינה של התקשרות המשך זו היא הארכה לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. התמורה החודשית: 13,063 ש"ח ו-50 אג' כולל מע"מ (בשיעור 17%)

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם מוריה אריכא בהסכם זה, לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. (סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור). יוסדר תקציב ויוכן נספח לחוזה ההתקשרות להסדרת התנאים דלעיל.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3)

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 3.10.2019 - ועדת הפטור: 28.10.2019

שם נותן השירותים:

חברת IPI אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ

מהות ההתקשרות:

התקשרות המשך בהסכם לאבזור, הכשרה, ניהול והפעלת חניונים על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטחי האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:  

בהתאם לסמכותה לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע 2010, ועדת הפטור מאשרת התקשרות המשך עם חברת IPI אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ, (הארכתה והרחבתה) בהתאם לנימוקי הבקשה, לשלוש שנים נוספות, עד ליום 14.7.2022.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 22/07/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 16/6/2020 - ועדת הפטור: 22/7/2020

שם נותן השירותים:

משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן.

מהות ההתקשרות:

הוספת שלב נוסף (ג') להסכם השירותים המשפטיים בפרוייקט DBOT של מעונות הסטודנטים באוניברסיטה, מרכז שירותים נלווים לסטודנטים ומרכז ספורט של האוניברסיטה.

החלטת ועדת הפטור:  

הוועדה קיבלה את פנייתו של מר עופר שרגאי, סמנכ"ל תפעול, מיום 2.7.2020 בנושא הנ"ל. הפנייה מצורפת להחלטה זו על כל צרופותיה. בהמשך להחלטתה מיום 28.6.2020, ולאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים העליונה מיום 16.6.2020, וגם קיבלה הסברים נוספים ושמעה את התחזיות להתגברות הצורך בשירותים משפטיים בפרוייקט זה בעתיד הקרוב – ובהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010:     
ועדת הפטור מאשרת הוספת שלב ג' (חדש) להתקשרות עם משרד עוה"ד הרצוג, פוקס, נאמן, לצורך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט DBOT מעונות סטודנטים, מרכז שירותים נלווים לסטודנטים ומרכז ספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהא צד להם. תקרת התקשרות מאושרת לשלב ג': עד 400 אש"ח (הסדרת מסגרת התקשרות, שהפעלתה, המלאה או החלקית, כפופה להסדרת תקציב מתאים).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 27/04/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 27.4.2021 - ועדת הפטור: מאי 2021 (התקבל: 27.5.2021)

שם נותן השירותים:

קלינור שירותים לישראל בע"מ; המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ.

מהות ההתקשרות:

שירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג

החלטת ועדת הפטור:

מאשרת ועדת הפטור, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך מסוג הארכת ההתקשרות הקיימת עם חברת קלינור שירותים לישראל בע"מ ועם חברת המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ, בהסכם לשירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג. האישור ניתן לתקופת הארכה של שנה אחת, באופן שההתקשרות עם חברת קלינור תעמוד בתוקפה עד ליום 1.8.2022 וההתקשרות עם חברת המשרד הנקי תעמוד בתוקפת עד ליום 8.5.2022. לאור השלכות משבר הקורונה על שוק העבודה והקשיים שהוצגו בגיוס עובדי ניקיון ומורכבות הכנת מכרז וניהולו בתחום זה המחייב דקדקנות מיוחדת בשמירה על זכויות העובדים וקבלת שכר הוגן - מאשרת ועדת הפטור גם זכות ברירה יחידה, הנתונה לאוניברסיטה, להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת. והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים ומלא כצרכי ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 13/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 26.5.2021 - ועדת הפטור: 13.6.2021 

שם נותן השירותים:

אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ (IPI)

מהות ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות גם לצורך הכשרה, ניהול והפעלה של חניון יהודית.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 26.5.2021, בהוראות סעיף 24 להסכם ההתקשרות עם חברת אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ (IPI), ובמזכר סמנכ"ל תפעול מיום 30.5.2021 וטעמיו – וכן קיבלה הסברים אודות השתלשלות ההתקשרות ואודות הנסיבות והנימוקים שלדעת סמנכ"ל התפעול תומכים בהרחבת ההתקשרות עם IPI גם לצורך הכשרת חניון יהודית והפעלתו, ושקלה בכובד ראש את הדברים:

ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מיוחדים להרחבת ההתקשרות המבוקשת, כמוסבר ומנומק במזכרו של סמנכ"ל תפעול, בדגש על דוחק הזמנים שהוצג, יעילות ביצועית בשל ניסיון קודם ספציפי בתחום, הבנה ישירה של הצורך ויכולת ביצוע מיידית תחת גזירת לו"ז, רצף ואחידות השירות, האחריות והטיפול הכוללני בחניונים, לרבות בחניון יהודית, תחת קורת גג אחת, סבירות המחיר וביסוסו על אדני כתב כמויות שהוכן ע"י יועץ ומקובל על מערך הבינוי באוניברסיטה ומאפשר בקרה מצדו. בכך תומכת גם ההלימה לאפשרות להחלפת מיקום חניון ו/או לבניית חניון נוסף, שנצפתה כבר עם כריתת החוזה בעקבות המכרז שנערך.

על כן ועדת הפטור מאשרת, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך להתקשרות הקיימת עם אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ, בהסכם לאבזור, הכשרה, ניהול והפעלת חניונים ע"י אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטחי האוניברסיטה, בעקבות מכרז 18/11, לצורך הכשרת חניון יהודית החדש והפעלתו.  האישור ניתן למסגרת התקשרות של עד 2,008,000 ₪ כולל מע"מ, בכפוף להסדרת תקציב כספי מתאים לביצוען של העבודות. סך זה מתייחס לעלות פיתוח (הכשרת השטח), בצ"מ לפיתוח ולתאורה, ייצוב מדרון – צורך בטיחותי, ועבודות מדידות, תאורה, טיפול בהיתר ובקרת כניסה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 13/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 11.5.2021 - ועדת הפטור: 13.6.2021 

שם נותן השירותים:

קבלן חפירה קפדוקיה

מהות ההתקשרות:

פינוי עפר נוסף, לצורך הנמכת מפלס השטח המיועד לחניון יהודית

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 11.5.2021, במזכר החלטת מנכ"ל האוניברסיטה מיום 15.12.2020 ובהודעת האינטרנט לפי תקנות חובת המכרזים שפורסמה בעקבותיו, לסווג את ההתקשרות עם הקבלן קפדוקיה לחפירה ופינוי כ-18 אלף מ"ק עפר לצורך הנמכת מפלס השטח המיועד לחניון יהודית, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(2) בהיקף כספי של 700 אש"ח בתוספת מע"מ, לאחר שהשתכנע כי אם לא תבוצע העבודה הנ"ל באופן מיידי אזי ייגרם נזק כלכלי משמעותי לאוניברסיטה, וכן במזכרו של מנהל הבינוי מיום 27.4.2021, וטעמיהם. כמו כן, קיבלה ועדת הפטור הסברים נוספים מסמנכ"ל תפעול וממנהל הבינוי ושקלה את הדברים היטב.

ועדת הפטור מאשרת בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך להתקשרות הקיימת עם קפדוקיה עבודות עפר ותשתית בע"מ, לצורך פינוי עפר (נוסף) בשטח המיועד לחניון יהודית, באופן שיגדילה ב-130 אש"ח נוספים בתוספת מע"מ, בכפוף להסדרת תקציב מתאים. זאת, על סמך טעמי יעילות הביצוע ע"י קבלן שערוך בשטח ועובד גם כקבלן משנה בפרוייקט הסמוך של הקמת בניין מדעי המחשב, ובשל החיסכון הכספי שמושג הודות לכך.